Sorteer op:

602 publicaties gevonden

 • Kamerbrief Voorgenomen oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (2014)

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over het voornemen om de Stichting Jongeren Op Gezond op te richten. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer…

 • Kamerbrief Hoofdlijnenbrief gehandicaptensportbeleid (2014)

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over stand van zaken rondom de ontwikkeling van een nieuw gehandicaptensportbeleid.

 • Vertrouwen in de toekomst (2017)

  regeerakkoord 2017-2021

  Er wordt door de nieuwe regering vooral geïnvesteerd en minder bezuinigd in vergelijking met voorgaande regeerakkoorden.  Er gaat meer geld naar onderwijs, defensie en ontwikkelingshulp. Ook komt er een nationaal…

 • Naar een meer samenwerkend sport- en cultuurbeleid (2017)

  Sinds 2008 is er een concrete samenwerking van de beleidsterreinen sport en cultuur op gang gekomen. Welke ontwikkelingen zijn daaruit voortgekomen en welke kansen liggen er nog?

 • Boekman 112 (2017)

  trends in kunst en cultuur, kunst en sport

  De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Beide zijn bijvoorbeeld populaire vrijetijdsbestedingen, zowel passief als actief, en de betrokken organisaties en verenigingen zijn vaak…

 • Een ministerie van ruimte & tijd (1999)

  naar een duurzame netwerksamenleving

  Informatie-, communicatie- en transactietechnologie doet iets met de aloude beperkingen van ruimte en tijd. Een Ministerie van Ruimte & Tijd is een metafoor voor integraal beleid op het gebied van…

 • Jaarplan 1996 Dienst voor Sport en Recreatie (1996)

  begroting 1996 Utrechtse Stichting voor Lichamelijke Oefening

  Deze publicatie bevat de jaarplannen van de Dienst voor Sport en Recreatie (DSR) en de Utrechtse Stichting voor Lichamelijke Oefening (USLO). Het College van Burgemeester en Wethouders biedt deze jaarplannen…

 • Richtlijnen voor veiligheid en EHBO in de gymles (2016)

  Alle docenten lichamelijke opvoeding hebben tijdens hun opleiding een EHBO-diploma behaald. Hoe we in de praktijk met ongevallen in de gymles moeten omgaan, komt echter bij de meeste EHBO-cursussen niet…

 • Beleid douchen na de gymles (2016)

  Op onze speurtocht om te kijken hoe wordt omgegaan met regels omtrent hygiëne hebben we op internet gezocht wat instanties in het onderwijs voorschrijven over deze problematiek. Deze tekst komt…

 • Kompas bewegingsonderwijs, een planningstool voor vaksecties (2015)

  Kompas bewegingsonderwijs is een planningstool voor vaksecties LO in het voortgezet onderwijs. Het kompas is ontwikkeld door SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. De tool is gebaseerd op de publicatie Basisdocument…