Sorteer op:

24 publicaties gevonden

 • Qualitatieves Bewegungslernen (1997)

  Bewegungsspielräume erleben, erkennen und gestalten, 33 Kernbegriffe, im lernpädagogisch-methodischen Spannungsfeld zwischen Orientierungssicherheit und Gestaltungsfreiheit

  Het doel van dit boek is om de verscheidenheid van het motorisch leren te laten zien en te beschrijven. Dit boek is volledig in het Duits.

 • Zwemmen van initiatie tot trainen (1990)

  monografie voor lichamelijke opvoeding nr. 20

  Beschrijving van de zwemslagen, omschrijving van de leerdoelen, aanwijzingen voor de didactische aanpak en organisatie, oefen- en spelvormen, foutanalyse en - correctie en trainingsmethodes.

 • Veranderen en toch jezelf blijven (2009)

  Inaugurele rede over bewegen, revalidatie en functieherstel. 'Bewegen' is kernthematiek van revalidatie, het is bepalend voor het menselijk functioneren, voor het 'zijn'. Dat wordt te meer duidelijk wanneer bewegen moeilijk…

 • Waarnemend leren van bewegingen (2012)

  Dit artikel geeft een praktische uitwerking van een visie op het begeleiden van bewegingen. De bowlingsport wordt aangehaald als de praktijk waaruit deze visie is ontstaan. Een sport waarbij er…

 • Motoriek en leerpsychologie (1993)

  voor leraren lichamelijke opvoeding, sportleiders, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

  Het is algemeen bekend dat in het kader van het begrip motoriek diverse vaardigheden worden onderscheiden. In dit boek beperken de auteurs zich tot: het leren van vaardigheden zoals die…

 • Bewegingsdidactiek (2001)

  een leidraad voor (beter) handelen in bewegingssituaties

  Dit boek is bedoeld als achtergrondinformatie bij het geven van lessen lichamelijke opvoeding. Toch wil het zichzelf ook niet helemaal loskoppelen van de praktijk. Er is hier sprake van een…

 • Reeks Gordijn lezingen 3 (2009)

  mensen tot hun recht laten komen..., bewegingsbeïnvloeding, hulpverlening en organisatieverandering in het licht van de opvattingen van Emmanuel Levinas

  Naar aanleiding van het proefschrift van Peter Heij, dat vanuit een filosofisch en pedagogisch perspectief de verbinding van het bewegingsagogische denken van Gordijn met het differentiedenken van de Franse filosoof…

 • Mijn beweegrede(n) (2004)

  Rede, gedeeltelijk uitgesproken op vrijdag 26 maar 2004 ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. H.C.G. Kemper als hoogleraar Gezondheidskunde met betrekking tot Bewegen bij het Instituut voor Extramuraal…

 • Gross motor performance in children with psychiatric conditions (2011)

  Kinderen met psychiatrische stoornissen vertonen dikwijls bijzonderheden in hun bewegingsgedrag, zowel in handelingsmotoriek als uitdrukkingsmotoriek (Buytendijk, 1948, 1963). Het doel van de studies in dit proefschrift betrof het verhelderen van…