Sorteer op:

182 publicaties gevonden

 • Contributiemonitor 2017/2018 (2019)

  contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport (1-meting), poster

  Deze poster biedt een overzicht van de minimale en maximale contributieprijzen van Nederlandse voetbal-, korfbal-, rugby-, tennis- en basketbalverenigingen in 2017 en 2018 alsmede het prijsniveau van de toegang voor…

 • Handboek welzijn op recept (2019)

  zorg en welzijn maken samen het verschil

  Dit handboek laat zien waarom de methode Welzijn op Recept essentieel is om de beste zorg te leveren. Bovendien biedt het handvatten om er meteen mee aan de slag te…

 • Health impact bond (2016)

  innovatieve financiering voor innovatieve zorg : een verkenning

  In deze publicatie wordt verkend welke belemmeringen er bestaan als het gaat om zorginnovatie, en hoe een financieringsinstrument zoals de Health Impact Bond kan bijdragen aan mogelijke oplossingen.

 • Verwachte ontwikkeling van gemeentelijke sportuitgaven (2019)

  infographic

  Infographic opgesteld door het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van september 2019 over de financiële kant van het lokale sportbeleid, gezien vanuit het perspectief van de sportambtenaar.…

 • Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018 (2019)

  inzicht in het perspectief van de lokale sportambtenaar

  Door de toegenomen aandacht voor de doelmatigheid van sportbeleid is er behoefte aan actuele kennis over de financiële aspecten van lokaal sportbeleid. Het Mulier Instituut heeft met steun van het…

 • Richtlijnenhandboek prognose economische impact (2012)

  Richtlijn voor het maken van een prognose van de (additionele) bestedingen in de gemeente/regio/provincie waar het evenement plaatsvindt als gevolg van het evenement

 • Monitor sportuitgaven gemeenten (2018)

  een overzicht van de uitgaven in 2017

  Het Mulier Instituut heeft met ondersteuning van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de gemeentelijke uitgaven aan sport voor het jaar 2017 en de implicaties voor de sportsector. De…

 • Consumentenuitgaven aan sport 2018 (2018)

  factsheet 2018/18

  In dit factsheet van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen staan de consumentenuitgaven voor actieve sportbeoefening centraal. Het factsheet is gebaseerd op data van het Nationaal…

 • Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen (2018)

  whitepaper

  Hoe kunnen Nederlandse organisaties, universiteiten en bedrijven die zich bezighouden met sport en bewegen meer gebruik maken van de Europese subsidies? Het begint met inzicht welke financieringsmogelijkheden er zijn. Op…

 • Stip op de horizon (2018)

  actualisering werkprogramma 2018-2020

  Deze publicatie bevat de actualisering van de activiteiten van 2019 en vormt daarmee een bijlage bij het werkprogramma Stip op de horizon 2018-2020. De Sportraad gaat de komende tijd adviseren…