Sorteer op:

521 publicaties gevonden

 • JOGG-inventarisatie (intern rapport) (2019)

  inzet en activiteiten JOGG-gemeenten

  Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl…

 • Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport) (2018)

  onderzoek lokale uitvoering JOGG-programma's 2018

  Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl…

 • Resultaten JOGG-barometer (intern rapport) (2019)

  Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl…

 • Samen maken we de stad gezond en actief (2019)

  beleidskader sport en gezondheid Leiden 2019-2023

  Met dit beleidskader stelt de gemeente Leiden de kaders vast voor het sport- en gezondheidsbeleid voor de periode 2019-2023. Ze maakt duidelijk waar de thema’s gezondheid en sport elkaar versterken…

 • Ambitie van sportverenigingen om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord (2019)

  factsheet 2019/16

  Hoewel sportverenigingen een grote rol toebedeeld krijgen om de doelen in het Nationaal Preventieakkoord te behalen, is twee derde (68%) van de sportverenigingen onbekend met het akkoord. Het doel dat…

 • Health management (z.j.)

  het bordspel

  Dit bordspel biedt ondersteuning voor interne werkgroepen en professionals, die verantwoordelijk zijn voor gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

 • Vitaal Voorst (2017)

  Deze nota omvat de vierde Nota gezondheidsbeleid 2017-2021 én de tweede Nota sport- en beweegbeleid van de gemeente Voorst. Gecombineerd en waar mogelijk geïntegreerd. Het concept 'positieve gezondheid' is als…

 • Negotiating exercise as medicine: narratives from people with type 2 diabetes (2019)

  The dominant notion that exercise is medicine puts a strong normative emphasis on individual responsibility for participation in sport and physical activity. The aim of this article was to explore…

 • Sport en gezondheid (2019)

  samen sterk, over beleidsdomeinen heen samenwerken aan een betere gezondheid in de gemeente

  Om binnen een gemeente werk te maken van gezondheid moet je samenwerken, bijvoorbeeld met beleidsdomein Sport.  Deze gids biedt inspiratie om gezondheid en gezond sporten op een meer integrale manier…

 • De gezondheidsmonitors (z.j.)

  Gemeenten, provincies en het Rijk hebben inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed gezondheidsbeleid te maken. Daarom onderzoeken de GGD’en, RIVM en CBS de gezondheid, leefstijl…