Sorteer op:

582 publicaties gevonden

 • Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (2019)

  samenvatting en beschouwing

  In deze vierde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht wordt op de activiteiten en prestaties van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in 2018 teruggeblikt. Het doel van de monitor is om…

 • Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (2019)

  Om ontwikkelingen binnen JOGG te beschrijven, wordt door het Mulier Instituut een jaarlijkse monitor opgesteld. Het doel van deze monitor is om te laten zien waar in 2018 op is…

 • Toolkit sport (2019)

  Toolkit waarmee sportclubs het Jeugdfonds Sport & Cultuur onder de aandacht kunnen brengen bij leden en bezoekers. In de toolkit staan kant en klare teksten, beeldmateriaal en logo’s.

 • Iedereen van jongs af vaardig vereist teamwork van school en vereniging (2018)

  rapportage sport 2018

  Eind 2018 verscheen de Rapportage sport 2018. Een van de hoofdstukken is gewijd aan de motorische vaardigheden van Nederlandse kinderen. Daarmee gaat het niet goed, zo is dit jaar (opnieuw)…

 • Vlaamse gezondheidsaanbevelingen sedentair gedrag (lang stilzitten) en lichaamsbeweging (2017)

  overzicht voor professionals

  Voor de doelgroepen jeugd, volwassenen en ouderen zijn aanbevelingen gedaan over bewegen en stilzitten.

 • Active lives children and young people survey (2018)

  academic year 2017/18

  This report presents data from the Active Lives Children and Young People Survey for the academic year 2017/18. Data is presented for children and young people in school Years 1-11…

 • Integrating models of long-term athletic development to maximize the physical development of youth (2018)

  Long-term athletic development is important to prepare youth for sport and an active lifestyle. Several models have provided general frameworks for long-term athletic development from different perspectives that consider factors…

 • Van buurtsportclub naar sportvereniging (2018)

  een begeleid studentenonderzoek naar de bijdrage van buurtsportclubs aan de activering en toeleiding van kinderen naar sportverenigingen in Utrecht

  Het doel van dit onderzoek is om meer kennis en inzicht te ontwikkelen over het bereik en effect van de Utrechtse buurtsportclubs. Er wordt nagegaan hoeveel kinderen de buurtsportclubs instromen…

 • Geef jeugd de ruimte! (2010)

  wijkspeelruimte in Vleuten-De Meern

  In mei 2009 stelde de gemeenteraad de nota Speelruimte vast met de titel ‘Geef jeugd de ruimte!’. Deze nota vereist het opstellen van wijkspeelruimteplannen voor de wijken van Utrecht. ‘Wijkplannen’…

 • Sta op, kom in beweging en sport! (2017)

  Erasmus+/Sport project SPEACH draagt bij aan de nieuwe beweegrichtlijnen 2017

  In Lichamelijke Opvoeding 9 van oktober 2015 is het SPEACH-project geïntroduceerd en nu we twee jaar verder zijn, worden de eerste resultaten zichtbaar. Het uiteindelijke doel van het SPEACH-project is…