Sorteer op:

591 publicaties gevonden

 • Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd (2019)

  vergelijking 2003 met 2017, factsheet 2019/10

  In het factsheet Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd heeft het Mulier Instituut voor kinderen (6-11 jaar) en jongeren (12-17 jaar) een analyse gemaakt van sportdeelnamecijfers door twee grootschalige landelijke onderzoeken…

 • iCoachKids online learning programme (2019)

  This online learning programme can be used by beginner and intermediate youth coaches. The content is based on the European Coaching Children Curriculum. The titles of the three courses are:…

 • Personal development of disadvantaged youth through community sports (2019)

  a theory-driven analysis of relational strategies

  Participant-practitioner relationships in community ‘sport-for-development’ practices are seen as central in working towards broader developmental outcomes. Using Noddings’ Ethics of Care as an analytical framework, we investigated relational strategies of…

 • Fit for the future (2019)

  physical fitness of children and adolescents with intellectual disabilities

  Kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaarder voor gezondheidsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder beperking. Een goede lichamelijke fitheid is daarom belangrijk. Dit voorkomt gezondheidsrisico’s nu en in de toekomst.…

 • Ongelijk spel (2019)

  seksueel geweld in de kinder- en jeugdsport

  Dit boek zet zich in voor een veilig sportklimaat en is een gids voor iedereen die het risico op seksueel geweld in de sport serieus neemt. Het biedt een houvast…

 • Participation-performance tension and gender affect recreational sports clubs’ engagement with children and young people with diverse backgrounds and abilities (2019)

  Sport participation has been shown to be associated with health and social benefits. However, there are persisting inequities and barriers to sport participation that can prevent children and young people…

 • De jeugd moet in beweging (2009)

  "Als kinderen vaker en regelmatiger bewegen, zouden er heel wat minder psychosociale en gedragsproblemen zijn." Dat is althans de mening van een jeugdarts. Onderzoek bevestigt dat bewegen niet alleen lichamelijke…

 • The nature and development of giftedness (1991)

  a longitudinal study

  Following a short discussion of conceptual and theoretical problems of giftedness, the methodological foundations and selected results of a (presently) four year longitudinal study are presented. This study is based…

 • Canadian 24-hour movement guidelines (2017)

  an integration of physical activity, sedentary behaviour, and sleep

  Op deze website staat informatie over de Canadese beweegrichtlijnen en normen voor slaap en inactiviteit/ sedentair gedrag. Er zijn richtlijnen gebaseerd op leeftijd (0-4, 5-17, 18-64, 65+) en voor zwangere…

 • Guidelines for healthy growth & development for children & young people (5-17 years) (2019)

  a guide for parents & educators

  The Australian Government has worked with experts to develop guidelines to help you, as parents and educators, support children and young people to build daily routines for better health. The…