Sorteer op:

96 publicaties gevonden

 • The football stadium as classroom (2019)

  exploring a program for at-risk students in secondary vocational education

  Deze studie sluit aan op eerder onderzoek op het gebied van preventie van voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en wil vanuit de onderwijspraktijk een bijdrage leveren aan de…

 • Op weg naar rookvrije schoolterreinen (2019)

  stand van zaken bij scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  In februari 2016 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen op de Tabakswet (Dik-Faber, 2016). Dit amendement schrijft voor dat in 2020 een schoolterrein volgens de wet geheel rookvrij moet…

 • Gezond, fit en duurzaam inzetbaar (2016)

  sport en bewegen in het mbo

  Vitaal burgerschap en duurzame inzetbaarheid: de afgelopen jaren raken we er steeds meer van overtuigd dat actief bewegen en een gezonde leefstijl cruciaal zijn om beter en langer te functioneren…

 • Plezier in bewegen (2018)

  een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs

  De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren om leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten…

 • Sport mbo-ers aan het werk (2016)

  Steeds vaker zie je sport mbo-ers in beweegteams op scholen en in de wijk. Immers, we beseffen dat we deze groep professionals nodig hebben om kinderen en jeugd, maar ook…

 • De mbo-student (2016)

  als ambassadeur voor een veilig sportklimaat

  Studenten bij de opleiding Sport en Bewegen worden opgeleid als professional in de wereld van de georganiseerde sport. Het creëren van een positief en veilig klimaat tijdens hun werkzaamheden is…

 • Buurt Onderwijs en Sport-medewerker (2016)

  de mbo-student als buurtsportcoach

  ‘Jongeren willen op flexibelere tijden kunnen sporten’, ‘Meer gymlessen door een vakdocent in het basisonderwijs’ en ‘Ouderen moeten meer bewegen’ zijn enkele uitspraken uit de media van afgelopen jaar. En…

 • Een gezonde leefstijl in het mbo – stand van zaken 2016 (2016)

  monitor gezonde leefstijl 2015-2016

  Sinds 2006 voert DSP-groep in opdracht van het Platform Bewegen en Sport van de MBO Raad monitoronderzoek uit naar bewegen en sport in het mbo. Het doel van het onderzoek…

 • Bewegen in het mbo zit niet stil! (2015)

  Sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 1996, staan sport- en beweegactiviteiten in het mbo niet meer bij de opleidingsdoelen. Hiermee zijn de ‘sportlessen’ als onderdeel van…

 • Lessendatabank (2015)

  Vitaalmbo.nl ook interessant voor VO en de sportvereniging

  Enige jaren geleden besteedden we aandacht aan de lessendatabank Vitaalmbo.nl. De inhoud is echter niet alleen geschikt voor het mbo. Ook het voortgezet onderwijs en de sprotverenigingen kunnen gebruikmaken van…