Sorteer op:

189 publicaties gevonden

 • Governing and transition of greenspace in urban regions (2018)

  The international scientific literature calls for research on governing of greenspace, on local knowledge and on the impact of different actors on greenspace and its quality. It expresses concern about…

 • Gezonde natuur voor kinderen (2008)

  een theoretisch raamwerk voor 'Cool Nature'

  Stageverslag met een theoretische onderbouwing voor het project Cool Nature. Waarom is natuur gezond voor kinderen, en hoe goed zijn de wetenschappelijke onderzoeken hiernaar? Op basis van deze en andere…

 • Amsterdam’s green infrastructure (2019)

  valuing nature’s contributions to people

  De gemeente Amsterdam heeft een strategie ontworpen om de waarde van natuur en water in de stad beter te benutten en zo het groeiende aantal inwoners een aantrekkelijke leefomgeving te…

 • Alle ouderen naar buiten! (2018)

  de natuur als groen medicijn

  Alle ouderen naar buiten! is het natuuractiviteiten-doeboek voor ouderen, medewerkers in de ouderenzorg, mantelzorgers, vrijwilligers en familie van ouderen om actief naar buiten te gaan. Dit boek laat je zien…

 • Natuursprong (2013)

  spelen tot je groen ziet, een spelactiviteitenmap voor professionele spelbegeleiders

  Spelactiviteitenmap voor professionele spelbegeleiders van Natuursprong. De training Natuursprong is erop gericht het buiten spelen van kinderen te stimuleren door hen spelenderwijs kennis te laten maken met de natuur. De…

 • Natuursprong (2016)

  spelen tot je groen ziet

  Vanuit verschillende hoeken worden initiatieven ontwikkeld om bewegen te stimuleren. De redenen zijn steeds dezelfde. In de huidige samenleving staat de gezondheid van kinderen onder druk. Dus daar moet wat…

 • Sport, spel en bewegen in en met de natuur (2016)

  een combinatie met potentie

  Het is een maandagochtend in maart bij een college aan de Pabosportklas op Hogeschool Leiden. ‘De leerling heeft moeite met het maken van contact. Ze is erg verlegen en ik…

 • Groot Amsterdamse Bos (2017)

  cultuurhistorische verkenning (conceptrapport)

  Deze publicatie betreft een cultuurhistorische verkenning van het Groot Amsterdamse Bos uitgevoerd door Bureau Monumenten & Archeologie. Het betreft een conceptrapportage.

 • In beeld (2016)

  Er is grote diversiteit tussen etnische groepen in recreatief gedrag, blijkt uit het vorig jaar verschenen promotieonderzoek ‘Colourful green’ van Marjolein Kloek, waarvan de resultaten in het Vakblad van september…

 • Kleurrijk groen (2015)

  Natuurorganisaties vermoeden dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Er waren tot nu toe echter weinig harde cijfers over het natuurbezoek van allochtonen. Is een wandeling…