Sorteer op:

357 publicaties gevonden

 • Evaluatie en waardering van GoldenSports (2018)

  ervaringen van betrokken professionals en migrantenvrouwen met het sport- en beweegaanbod van GoldenSports

  GoldenSports biedt sport en bewegen aan voor 55-plussers. Om de fysieke- en de sociaalemotionele gezondheid bij migrantenvrouwen te verbeteren, heeft GoldenSports met ondersteuning van Fonds NutsOhra op vier locaties in…

 • Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken? (2018)

  kwalitatief onderzoek naar motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen

  DSP heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de motieven, belemmeringen en behoeften op het gebied van sporten en bewegen van kwetsbare Utrechters. De onderzoeksvragen die…

 • Zwemveiligheid nieuwkomers (2019)

  wat kunt u als gemeente doen?

  Deze handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders en bevat informatie, adviezen en tips gericht op het vergroten van de zwemveiligheid van nieuwkomers binnen de Nederlandse gemeenten.…

 • In beeld (2016)

  Er is grote diversiteit tussen etnische groepen in recreatief gedrag, blijkt uit het vorig jaar verschenen promotieonderzoek ‘Colourful green’ van Marjolein Kloek, waarvan de resultaten in het Vakblad van september…

 • Kleurrijk groen (2015)

  Natuurorganisaties vermoeden dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Er waren tot nu toe echter weinig harde cijfers over het natuurbezoek van allochtonen. Is een wandeling…

 • Hoe houden Turkse vrouwen het hoofd boven water? (1987)

  Middels deze scriptie hebben de schrijvers getracht een beter beeld te geven van het lesgeven aan Turkse vrouwen. In het eerste hoofdstuk wordt beschreven hoe de Turken in hun thuisland…

 • Allochtonen en verdrinking in Nederland: andere voorlichting? (1999)

  een onderzoek in opdracht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

  Dit onderzoek beoogt informatie en adviezen van deskundigen bijeen te brengen, zodat het bestuur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen besluiten kan nemen over een eventuele voorlichtingscampagne voor allochtonen.…

 • Oriëntatie op doelgroepen (1996)

  module 3 - opleiding zwemonderwijzer

  Deze opleidingsmap bevat module 3 voor de opleiding zwemonderwijzer van (Opleidingscentrum) Landelijke Contactraad. Deze map bevat de hoofdstukken: doelgroepen, allochtonen in het zwembad, zwemmen met (zeer) jonge kinderen, zwemmen met…

 • Alleen jij bepaalt wie je bent (2017)

  tips voor sporttrainers en begeleiders jongeren

  Vorming van identiteit is een belangrijke pijler voor jongeren in de levensfase van 12-18 jaar. Het is van belang om hier aandacht voor te hebben binnen de sportvereniging. Veel jongeren…

 • Colours of athletics (2007)

  werkboek

  Met dit werkboek kunnen sportverenigingen werken aan een toegankelijkere vereniging voor allochtone jongeren. Het werkboek biedt ondersteuning en geeft adviezen voor uit te voeren 'Colours van Athletics' activiteiten.