Sorteer op:

266 publicaties gevonden

 • Democratic participation in voluntary associations (2019)

  a multilevel analysis of sport clubs in Europe

  Non-profit associations are usually democratically organized, and this feature plays a legitimizing role for the public support to associations. This article examines which characteristics at country level, organizational level and…

 • Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen (2018)

  whitepaper

  Hoe kunnen Nederlandse organisaties, universiteiten en bedrijven die zich bezighouden met sport en bewegen meer gebruik maken van de Europese subsidies? Het begint met inzicht welke financieringsmogelijkheden er zijn. Op…

 • Iedereen telt (2018)

  Informatie over Stichting Special Heroes Nederland. Over ambitie, wat heeft men bereikt, in welke sectoren is men actief?

 • Hardware, orgware, software (2017)

  Column van Remco Hoekman in Sportaccom (Jaargang: 2017) over de combinatie accommodatie, de organisatie die daar actief is en de activiteiten die daar worden aangeboden.

 • Programmatisch creëren (2013)

  Organisaties worden in rap tempo geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Maatschappelijke vraagstukken worden complexer. Steeds vaker zoeken overheden, publieke instellingen en bedrijven de oplossing in een programmatische veranderingsaanpak. Succesvol programmamanagement wordt…

 • Gemeenten belangrijke samenwerkingspartner van sportverenigingen (2017)

  Infographic van het Mulier Instituut in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2017) over de Verenigingsmonitor 2016. Onder andere komt aan bod met welke organisaties sportverenigingen samenwerken en de betrokkenheid bij maatschappelijke…

 • Gemeenten enthousiast over inzet buurtsportcoach (2017)

  Infographic van het Mulier Instituut in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2017) over 1) de opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties volgens gemeenten en 2) de meerwaarde van de buurtsportcoaches voor…

 • De Stichting Recreatie midden in de toekomst (1983)

  1958-2008

  Boek, dat is samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Stichting Recreatie. Het bevat bijdragen van verschillende auteurs die tesamen een beeld schetsen van de wereld van de…

 • Visiedocument zwembranche (2014)

  In dit visiedocument worden de randvoorwaarden, uitgangspunten en toekomstvisie voor de zwembranche gesteld.

 • Board diversity and corporate performance (2012)

  the Indian evidence

  The paper examines whether board diversity improves corporate performance by considering different parameters of diversity such as gender, age, tenure, nationality, educational background and experience of the directors. No significant…