Sorteer op:

558 publicaties gevonden

 • Minitrampoline springen in het basisonderwijs (3) (2018)

  Deze artikelen gaan over de vraag op welke wijze het minitrampoline springen in het basisonderwijs aangeboden kan worden en op welke wijze de hulpverlening vormgegeven kan worden. Hier zijn in…

 • Minitrampoline springen in het basisonderwijs (2) (2018)

  Deze artikelen gaan over de vraag op welke wijze het minitrampoline springen in het basisonderwijs aangeboden kan worden en op welke wijze de hulpverlening vormgegeven kan worden. Hier zijn in…

 • Minitrampoline springen in het basisonderwijs (1) (2018)

  Deze artikelen gaan over de vraag op welke wijze het minitrampoline springen in het basisonderwijs aangeboden kan worden en op welke wijze de hulpverlening vormgegeven kan worden. Hier zijn in…

 • Gezonde basisschool van de toekomst (2019)

  van leer- naar leefschool

  Een basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar ook gezond leren leven. Met dat uitgangspunt startten vier basisscholen in Parkstad in 2015 met het programma de Gezonde Basisschool van de…

 • Hulpwaaier Bewegen is een feest! (2019)

  tips en strategieën voor spelenderwijs bewegen, thuis of in de klas

  Het doel van deze waaier is ervoor te zorgen dat er meer (psychomotorische) beweegactiviteiten ingezet worden als waardevol onderdeel van het leerproces, en niet alleen als extraatje. Alle activiteiten in…

 • The Daily Mile (2019)

  Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) werkt aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren, waaronder de schoolomgeving. JOGG promoot hiervoor onder andere The Daily Mile: een erkende interventie om het…

 • Goalkeeper op het schoolplein (2018)

  een methode gericht op de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden op het schoolplein in het basisonderwijs

  Dit is de docentenhandleiding voor het gebruik van de methodiek Goalkeeper voor pleinactiviteiten in het basisonderwijs. Het doel van deze methodiek is om zelfregulatie te stimuleren. Behalve deze methodiek bestaat…

 • Op weg naar rookvrije schoolterreinen (2019)

  stand van zaken bij scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  In februari 2016 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen op de Tabakswet (Dik-Faber, 2016). Dit amendement schrijft voor dat in 2020 een schoolterrein volgens de wet geheel rookvrij moet…

 • Improving cognitive performance of 9–12 years old children (2019)

  just dance?, a randomized controlled trial

  Het artikel beschrijft onderzoek naar de effecten van een dagelijkse 10-minuten beweegbreak op cognitieve prestaties van leerlingen in groep 7 en 8. Er deden 515 leerlingen mee van 8 basisscholen…

 • Untapped resources: 10- to 13-year-old primary schoolchildren’s views on additional physical activity in the school setting (2018)

  a focus group study

  Schools are considered ideal venues to promote physical activity (PA) in children. However, a knowledge gap exists on how to adequately integrate PA into the school day and in particular,…