Sorteer op:

151 publicaties gevonden

 • Elke dag beter. Zuid‑Holland (2019)

  coalitieakkoord 2019 - 2023

  Coalitieakkoord van provincie Zuid-Holland, met ook aandacht voor sport en bewegen.

 • Gelderse open clubs en vitale sportparken (2019)

  startrapportage, gesubsidieerde projecten en open clubs en vitale sportparken in Gelderland

  De provincie Gelderland wil voor 2019 een groeiend aantal sterke, toekomstbestendige sportclubs en vitale sportparken. Deze sportclubs en sportparken moeten bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken in Gelderland.…

 • Evaluatie Gelders jaar van het aangepast sporten (2019)

  Het Gelders Jaar van het aangepast sporten, dat door de provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie in 2018 is uitgevoerd, heeft sport en bewegen voor mensen met een beperking…

 • Samen voor Gelderland (2019)

  coalitieakkoord 2019-2023

  Dit coalitieakkoord besteedt ook aandacht aan een gezonde leefomgeving, voeding, sport en bewegen. De komende vier jaar komt er weer een sportprogramma met speciale aandacht voor de maatschappelijke functie van…

 • Zeeuws sportakkoord (2019)

  De totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord was de aanleiding voor Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland om elkaar op te zoeken en het initiatief te nemen om te komen tot…

 • Uitvoeringsplan ‘Mei hert, holle en hannen 2017-2018’ (2016)

  In de Beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’ heeft Provinciale Staten vijf hoofdlijnen voor uitwerking in de Beleidsbrief vastgesteld: participatie versterken, verbreden en verdiepen van educatie, innovatie stimuleren en faciliteren,…

 • Beleidsbrief hert, holle, hannen (Friestalig) (2016)

  In deze beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’ schetst de provincie Friesland de visie op de toekomst van cultuur, taal, onderwijs en sport.  De Friese versie van de beleidsbrief is door Provinciale…

 • Uitvoeringsprogramma sport Limburg 2018-2019 (2018)

  Met het Uitvoeringsprogramma Sport 2018-2019 wordt invulling gegeven aan de tweede helft van het Beleidskader Sport 2015-2019: Accentennotitie Sport “Limburg Beweegt” en daarmee aan het Coalitieakkoord 2015-2019.

 • Met sport halen we het beste uit Gelderland! (2016)

  Gelderland sport! 2016-2019

  Het Gelderse sportbeleid rust op drie pijlers: de economische kracht van sport, de maatschappelijke kracht van sport en de sportieve kracht door excellente prestaties. 

 • Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020 (2016)

  op weg naar een dynamisch Drenthe

  De provincie Drenthe heeft vijf prioritaire thema’s benoemd, waar de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid te versterken: Beschikbare…