Sorteer op:

173 publicaties gevonden

 • Samen werk maken van preventie (2019)

  richtinggevende leidraad voor lokale preventieakkoorden

  Deze publicatie biedt gemeenten in verschillende procesfases ondersteuning: vanaf de eerste aanleiding voor een lokaal preventieakkoord tot de ondertekening en borging ervan. 

 • Drenthe Community of Sports (2019)

  Drenthe - 12 municipalities and the province - has submitted its bid to become a candidate for the election of European Community of Sport. We have been proud for many…

 • Tekort aan vrijwilligers? Ga eens langs bij de buren (2019)

  Column van Marieke Reitsma, junior onderzoeker bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Strategie over het voordeel dat grote en kleine verenigingen kunnen hebben als zij openstaan voor…

 • Grenzeloos actief (2019)

  maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk

  Dit magazine bevat onder meer een vijftal verhalen met goede voorbeelden van regionale samenwerkingen én vijf interviews met sportaanbieders die speciaal aanbod voor mensen met onder meer visuele, verstandelijke en…

 • Associations between partnership characteristics and perceived success in Dutch sport-for-health partnerships (2019)

  Highlights: Challenges of conducting quantitative research on sport-for-health partnerships are shown. Conceptual model for exploring relations partnership elements and partnership success. Different partnership success indicators are related with different partnership…

 • Het succes van Stichting Life Goals (2018)

  lokale coördinatoren aan het woord

  Om kwetsbare burgers te bereiken en in beweging te krijgen, moeten sport- en beweegaanbieders en zorg- en welzijnsorganisaties lokaal samenwerken. Verschillende factoren bepalen het succes van deze samenwerkingen. Dit artikel…

 • Ketenaanpak: samen winst pakken (2018)

  iedereen moet tussen de lijntjes kunnen spelen!

  Boek met voorbeelden van situaties waarin voetbalverenigingen samen met onder andere onderwijs en jongerenwerk samenwerken. Om jongeren die ondersteuning nodig hebben voor het voetbal en de vereniging te behouden.

 • Welzijn op recept (2018)

  de uitdaging van samenwerken tussen zorg en welzijn

  Het boek geeft een realistische kijk op het welzijnsrecept en bevat allerlei handreikingen die bij de samenwerking en doorontwikkeling van het concept behulpzaam zijn. Centraal staan de uitdagingen die zich…

 • The national sports agreement (2018)

  sport unites the Netherlands

  Engelstalige versie van het Sportakkoord. The idea behind this Sports Agreement is that we want to make sport enjoyable for everyone, Truly everyone. Now and in the future. Without any…

 • Nationaal Sportakkoord (2018)

  sport verenigt Nederland

  In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ schrijft het kabinet een sportakkoord te willen sluiten met in ieder geval de sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking en gemeenten. Doel van…