Sorteer op:

108 publicaties gevonden

 • Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs (2018)

  1-meting

  In deze 1-meting is in beeld gebracht hoe lichamelijke opvoeding en sport op scholen voor voortgezet onderwijs in 2018 zijn gerealiseerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huidige lessituatie,…

 • Meer bewegen op school: waarom en hoe? (2018)

  bevindingen van SMART MOVES! voor beleid en praktijk, factsheet

  SMART MOVES! heeft de afgelopen vier jaar in Nederland verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. In…

 • Leerlingen kiezen hun zelf (2017)

  Programma’s bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs richten zich steeds vaker op een betere afstemming op de sportvraag van de leerlingen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen uit…

 • Bewegingsonderwijs (2014)

  werk aan de winkel!

  Artikel van Justus Beth en Koen Breedveld (Mulier Instituut) in Sport & Strategie. In het voorjaar van 2014 werd de onderzoeks- en beleidswereld rondom school, sport en bewegen binnen een…

 • From exercise training to school-based sports (2018)

  the effects on fitness and health in youth with physical disabilities

  Youth with physical disabilities participate less in sports compared to their typically developing peers. In 2011, only 26% of Dutch youth with physical disabilities participate at least once a week…

 • The provision of compulsory school physical activity (2008)

  associations with physical activity, fitness and overweight in childhood and twenty years later

  Background: To determine whether the provision of higher levels of compulsory school physical activity is associated with higher physical activity and fitness levels and less overweight in childhood and 20…

 • Ursachen der Schulsport-misere in Deutschland (1979)

  Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Konrad Paschen

  Dit boek is een gedenkboek voor professor Konrad Paschen. Dit boek is volledig in het Duits.  

 • Ideology and physical education (1990)

  opening Pandora's box

  Dit boek vormt de basis van cursus 'Contemporary Issues in Physical Education' die wordt aangeboden aan Deakin University. In dit boek worden de hedendaagse kwesties van lichamelijke opvoeding besproken. Hierbij…

 • Inhalte und Themen des Schulsports (1995)

  Jahrestagung der dvs-Sektion Sportpädagogik vom 12.-14.5.1994 in Hamburg, Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft

  Door maatschappelijke veranderingen in de sport en de uitvinding en commercialisering van nieuwe sporten zijn voor de schoolsport een uitdaging. Eén van de vragen die in dit boek wordt gesteld…