Sorteer op:

1091 publicaties gevonden

 • Ondersteunen van een gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang (2018)

  kennis, attitude en vaardigheden van pedagogisch medewerkers in opleiding op hbo niveau

  Inleiding: Naast ouders kunnen pedagogisch medewerkers in de kinderopvang mogelijk ook bijdragen aan het ontwikkelen van (on)gezond eet- en beweeggedrag van jonge kinderen. De minor ‘Jonge Kind’ van de opleiding…

 • Gemeenschappelijke werkzame elementen [WE] van sport- en beweeginterventies voor 0-4 jarigen in de kinderopvang (2019)

  Kennis over de gemeenschappelijke werkzame elementen van sport- en beweeginterventies voor 0-4 jarigen in de kinderopvang kan positief bijdragen aan het ontwikkelen en aanpassen van erkende sport- en beweeg interventies…

 • "Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging" (2019)

  een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van actoren binnen de sportvereniging aan de vermenging van de verenigings- en consumentenlogica en de gevolgen die dat heeft voor het beleid van de sportvereniging

  Rapportage van het onderzoek naar de betekenisgeving van sportbestuurders aan de vermenging van institutionele logica's in de sportvereniging. De volgende hoofdvraag stond centraal in dit onderzoek: Welke betekenis geven actoren…

 • Ethics management in football clubs (2019)

  Voetbal ondergaat momenteel een morele crisis die geïllustreerd wordt door verschillende ethische uitdagingen, zoals matchfixing, management corruptie en misbruik. Ook al is de steun van (inter)nationale autoriteiten en voetbalfederaties essentieel…

 • 'Je kan toch wel tegen een stootje?' (2018)

  een kwalitatief onderzoek naar weerbaarheidsontwikkeling bij jongeren binnen een thai/kickboksschool

  Masterscriptie met een kwalitatief onderzoek naar weerbaarheidsontwikkeling bij jongeren binnen een thai/kickboksschool. Deze scriptie is geschreven als afstudeeropdracht aan de master Sportbeleid en Sportmanagement aan de Universiteit Utrecht. Het doel…

 • Beweeg voor twee, een Radboud-gevoel (2018)

  inspiratie voor het Radboudumc-personeel om fondsen te werven via deelname aan sportevenementen

  Afstudeerscriptie voor de studie HBO Sportkunde van de Hogeschool Windesheim. Het doel van dit beschrijvend onderzoek is handvatten te vinden om de sponsorinkomsten te verhogen voor de goede doelen van…

 • Milieuduurzaamheid en betaald voetbal organisaties (2018)

  op weg naar een milieumanagement fasen model

  De relatie tussen voetbal en milieuduurzaamheid wordt steeds belangrijker. In de voetbalwereld wordt opkomend de term Corporate Social Responsibility (CRS) gebruikt. Deze bachelor thesis levert een bijdrage aan de literatuur…

 • Ongebonden gebondenheid (2008)

  een onderzoek naar welke vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmers ten einde de bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te versterken

  Dit rapport omvat een onderzoek naar welke vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmer ten einde te bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te…

 • Ervaringen van de lokale bevolking tijdens en na het EK Atletiek 2016 (2017)

  Binnen academische literatuur is de interesse gestegen naar de sociale impact van sportevenementen. Dit onderzoek focust op middelgrote sportevenementen. Inwoners werden aan de hand van vragenlijsten bevraagd naar hun ervaringen…

 • Physical and meditative activities at work (2017)

  stress reduction in the educational sector, a case-study at a university of applied sciences in the Netherlands

  This thesis focusses on vitality which aims to reduce or prevent work-related stress through physical and meditative activities (PMA). Scientific evidence is cautiously positive on the attributed beneficial effects of PMA for…