Sorteer op:

1448 publicaties gevonden

 • De SROI van sport en bewegen in Lelystad (2019)

  Rebel en het Mulier Instituut hebben in opdracht van het Sportbedrijf Lelystad en de gemeente Lelystad een inschatting gemaakt van de SROI van sport en bewegen in Lelystad. Lees ook…

 • Whitepaper sport en bewegen voor mensen met een beperking (2019)

  cijfers, beleid, voorbeelden en instrumenten

  Sport en bewegen kan zowel voor mensen met een beperking als voor de gemeente bijdragen aan verschillende doelen: gezondheid, participatie en kwaliteit van leven. In deze whitepaper zet Kenniscentrum Sport…

 • De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen (2019)

  Sporten en bewegen heeft maatschappelijke waarde. Het maakt gezond en gelukkig, dat staat niet ter discussie. Maar hóe gezond en hóe gelukkig? En weegt het op tegen de investering die…

 • Sportfocus 2019 (2019)

  haal kracht uit iedere golf

  Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van zowel de vraagzijde als de aanbodzijde van de sportmarkt. Om trends te kunnen signaleren staan net zoals in 2010, 2013…

 • Sportbeleid in Nederland (2019)

  van vereniging tot rijksbeleid : 2e herziene druk

  Dit boek behandelt het Nederlandse sportbeleid in drie delen. Deel 1 is inleidend van aard met een definiëring van sport en uitleg over beleid. In deel 2 wordt de beleidscyclus besproken,…

 • Is sport een wondermiddel tegen schooluitval? (2019)

  Sport is meer, zo was eerder al op de site socialevraagstukken.nl te lezen, dan het aanleren van sporttechnieken en tactieken. Je kan er ook vriendschappen mee opbouwen, de taal leren…

 • European sport management quartely (2019)

  European Sport Management Quarterly (ESMQ) is the official Thomson Reuters listed journal of the European Association for Sport Management. It has an international reputation for publishing articles that contribute to…

 • Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2017 (2018)

  De Monitor Antisemitische Incidenten is een jaarlijks overzicht van antisemitisme in Nederland. De Monitor is samengesteld op basis van meldingen die CIDI ontvangt, meldingen die aan CIDI zijn doorgegeven vanuit…

 • Defining sport (2017)

  conceptions and borderlines

  Edited by Shawn E. Klein the book ‘Defining Sport: conceptions and borderlines’ is not about the variations of usage of the term ‘sport’. It is about the concept, the range…

 • Strategisch huisvestingsplan sport 2020-2023 (2018)

  Dit strategisch huisvestingsplan Sport (SHP-Sport) geeft een meerjarig overzicht van de investeringsopgave in sportaccommodaties voor de periode van 2020-2023. Het plan beantwoordt de vraag wat nodig is om de sportinfrastructuur…