Sorteer op:

1457 publicaties gevonden

 • The Social Return on Investment (SROI) of sports and physical activity (2019)

  Engaging in sports and physical activity has social value. It makes people healthier and happier; this is not up for debate. But how healthy and how happy? And does it…

 • Sport & exercise science education (2019)

  impact on the UK economy, full report

  The aim of the work presented in this report is to independently and objectively assess the economic value of Sport and exercise science (SES) to the UK. SES, a varied…

 • Brancherapport sport (2019)

  Het Brancherapport Sport is een feitelijke weergave van de huidige staat van de branche en de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar die daartoe geleid hebben. Specifiek staat hierin de…

 • Vrijetijdstudies (2019)

  Tijdschrift met diverse artikelen over toerisme, sport en cultuur.

 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse Time in en Sportklassen (2018)

  Onderzoek naar maatschappelijke effecten van sport op voortijdig schoolverlaten.

 • De maatschappelijke kosten en baten van Alleen jij bepaalt wie je bent (2015)

  voorzet-MKBA

  'Alleen jij bepaalt wie je bent' (AJB) is een gedragsinterventie met als doel het voorkomen van delinquent gedrag bij jongeren in het praktijkonderwijs en basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het…

 • Leergebied bewegen & sport (2019)

  voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Bewegen & Sport

  Binnen het nieuwe curriculum is een doorlopende leerlijn uitgewerkt van het primair naar het voortgezet onderwijs aan de hand van zes bouwstenen. Dit zijn: leren bewegen, gezond bewegen, bewegen betekenis…

 • De Nederlandse sporteconomie (2019)

  de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006-2015

  Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt het CBS periodiek een zogenaamde satellietrekening sport samen. In deze satellietrekening wordt voor het jaar 2015 de bijdrage van…

 • Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport (2019)

  een verkennende analyse van de Vlaamse context

  Rapportage van de verkennende analyse over de uitdagingen rond genderongelijkheid en heteronormativiteit in de Vlaamse sportsector. Voor deze analyse werd gesproken met verschillende sportactoren in Vlaanderen en daarbuiten. Het rapport…

 • Sport en economie (2019)

  samen in de spits

  Dit boek behandelt in vier delen de belangrijkste punten uit de sporteconomie. Deel 1 gaat over de snelgroeiende relatie tussen sport en economie. In het tweede deel wordt de vraag…