Sorteer op:

251 publicaties gevonden

 • Sporting programs aimed at inactive population groups in the Netherlands: factors influencing their long-term sustainability in the organized sports setting (2019)

  The organized sports sector has received increased interest as a setting to stimulate physical activity among inactive target groups. To include many inactive people and to obtain population health benefits,…

 • Kiezen voor innovatie?! (2019)

  onderzoek naar randvoorwaarden voor nieuw sportaanbod bij sportbonden

  Dit onderzoek gaat over nieuw sportaanbod bij sportbonden, de belemmerende en ondersteunende factoren bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe sportaanbod en hoe zich dit verhoudt tot de bestaande…

 • De organisatie van de hengelsport in Nederland (2019)

  samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies, factsheet 2019/11

  Het Mulier Instituut heeft in 2019 de waardering van hengelsportverenigingen voor de dienstverlening en ondersteuning van de regionale federaties en Sportvisserij Nederland, en de organisatorische structuur van de hengelsport in…

 • Gelderse open clubs en vitale sportparken (2019)

  startrapportage, gesubsidieerde projecten en open clubs en vitale sportparken in Gelderland

  De provincie Gelderland wil voor 2019 een groeiend aantal sterke, toekomstbestendige sportclubs en vitale sportparken. Deze sportclubs en sportparken moeten bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken in Gelderland.…

 • Verenigingsmonitor (2019)

  jaarbericht 2018

  Het Jaarbericht 2018 is een derde rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor bondig en overzichtelijk worden gepresenteerd. Op deze manier worden de belangrijkste…

 • Onbeperkt in beweging 2018 (2019)

  onderzoek naar de demografische gegevens, sportwensen en sportaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland

  Het onderzoek moet inzicht geven in (I) hoeveel inwoners van de provincie Flevoland een beperking hebben, (II) om welke soorten beperkingen het gaat en (III) in welke mate deze voorkomen.…

 • Ruimte voor binnensport in Tilburg (2019)

  een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2018-2035)

  De gemeente Tilburg heeft behoefte aan een helder toekomstperspectief op de behoefte van binnensportruimte voor (georganiseerde) binnensport. Het Mulier Instituut is gevraagd onderzoek te verrichten om tot adviezen op hoofdlijnen…

 • Opvallende stabiliteit en toch veel verandering in de sport (2019)

  rapportage sport 2018

  Stabiele cijfers, maar toch ook veel verandering in sportgedrag, sportaanbod en sportbeleid. Dat is het beeld dat naar voren komt in de zesde Rapportage Sport 2018, die het Sociaal en…

 • Grenzeloos actief (2019)

  maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk

  Dit magazine bevat onder meer een vijftal verhalen met goede voorbeelden van regionale samenwerkingen én vijf interviews met sportaanbieders die speciaal aanbod voor mensen met onder meer visuele, verstandelijke en…

 • Contributiemonitor 2017/2018 (2019)

  contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport, 1-meting

  Sinds de financiële crisis die in 2008 ontstond, is de betaalbaarheid van het sportaanbod in Nederland een belangrijk aandachtspunt op beleidsagenda’s, onder andere van het ministerie van VWS en gemeenten.…