Sorteer op:

1442 publicaties gevonden

 • Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort (2019)

  sportnota 2019-2024

  Een leven lang sport en bewegen voor iedere Amersfoorter. Dat is waar de stad zich de komende jaren voor gaat inzetten. Sport- en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor…

 • Blije gezichten (2017)

  beleidsvisie Albrandswaard in beweging 2017-2025

  De Beleidsvisie Albrandswaard in Beweging 2017–2025 heeft vier speerpunten, die samen het basisbeleid vormen: Sterke maatschappelijke organisaties; Aantrekkelijke en veelzijdige activiteitenomgeving; Maatschappelijke subsidie;  Maatschappelijk makelaar.  Deze nota is een integrale…

 • Sport verenigt Huizen (2019)

  sportnota gemeente Huizen 2019-2025

  Deze nota beschrijft voor de komende 6 jaar de visie van de gemeente Huizen op sport en bewegen, de doelstellingen en de wijze waarop dat moet gebeuren. Daarbij worden de…

 • Sport verenigt Rucphen (2019)

  beleidsnota

  In deze beleidsnota "Sport verenigt Rucphen" worden de ambities uit het Nationaal Sportakkoord vertaald naar een lokale invulling voor de gemeente Rucphen.

 • Samen maken we de stad gezond en actief (2019)

  beleidskader sport en gezondheid Leiden 2019-2023

  Met dit beleidskader stelt de gemeente Leiden de kaders vast voor het sport- en gezondheidsbeleid voor de periode 2019-2023. Ze maakt duidelijk waar de thema’s gezondheid en sport elkaar versterken…

 • EU sports policy (2019)

  going faster, aiming higher, reaching further

  This document is prepared for, and addressed to, the Members and staff of the European Parliament as background material to assist them in their parliamentary work. 

 • Urk beweegt (2019)

  Sportnota 2019-2022, sportnota 2019-2022

  De beleidsdoelstellingen van de sportvisie 2019-2022 zijn ingedeeld in drie thema’s:  Op Urk sport en beweegt iedereen;   Urk beschikt over een veilige en toegankelijke sportinfrastructuur;   Urk heeft sterke en vitale…

 • Een leven lang bewegen en sporten (2019)

  kerngezond Dalfsen

  Deze nota schetst de volgende vier beleidslijnen: Inclusief bewegen en sporten Maatschappelijke impact van bewegen en sporten Vitale beweeg- en sportaanbieders Infrastructuur op niveau

 • Financiële aspecten van lokaal sportbeleid: recessie goed doorstaan (2019)

  Hoe heeft het lokale sportbudget van gemeenten zich ontwikkeld? Wat is de huidige staat van het lokale sportbudget en hoe zien sportambtenaren de toekomst? Het Mulier Instituut heeft met de…

 • Gemeentelijk sportbeleid voor mensen met een beperking (2019)

  infographic

  Deze factsheet geeft onder meer inzicht in de mate waarop gemeenten aandacht besteden aan sport voor mensen met een beperking.