Sorteer op:

167 publicaties gevonden

 • Reasons why older adults play sport (2019)

  a systematic review

  Conclusions: The main reasons for participating in sport were for physical and mental health benefits; being in a social, supportive community; and being part of a team. Other reported reasons…

 • ‘Jij kan niet zwemmen, want je bent te dik’ (2018)

  een kwalitatief onderzoek naar de invloed van discoursen op de betekenisgeving aan sport van kinderen met overgewicht

  Dit onderzoek biedt inzicht in de betekenis die jonge Almelose kinderen geven aan sport, inzicht in discoursen die Almelose kinderen (re)produceren op het gebied van uiterlijk en gezondheid en inzicht…

 • Doorpakken! (2018)

  interview met wethouder Renske Helmer

  Een onderwijsconferentie in 2015 is de aanleiding geweest om in Nijmegen allerlei initiatieven te starten ook op het gebied van bewegen. Nu de stad ook no Nationale Onderwijsstad van 2017-2018…

 • Exercise as a prescription for patients with various diseases (2019)

  review

  A growing understanding of the benefits of exercise over the past few decades has prompted researchers to take an interest in the possibilities of exercise therapy. Because each sport has…

 • Samen voor Gelderland (2019)

  coalitieakkoord 2019-2023

  Dit coalitieakkoord besteedt ook aandacht aan een gezonde leefomgeving, voeding, sport en bewegen. De komende vier jaar komt er weer een sportprogramma met speciale aandacht voor de maatschappelijke functie van…

 • Sports participation and health-related quality of life in children (2019)

  results of a cross-sectional study

  This article shows that membership of a sports club, moderate/high frequency of sports participation, and performing outdoor sports were related to a more favourable health-related quality of life (physical domain)…

 • Zo sport Nederland (2019)

  trends & ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2018)

  Welke sporten worden veel beoefend? Welke doelgroepen sporten juist heel vaak of relatief weinig? Kortom: “Hoe sport Nederland eigenlijk?”. In dit rapport vind je de laatste ontwikkelingen op het gebied…

 • Alle ballen in de lucht (2018)

  tijdsbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven

  In dit rapport staat het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) uit 2016 centraal. Op basis van deze gegevens schetsen de onderzoekers de tijdsbesteding van Nederlanders. In deze editie is ook aandacht voor hoe…

 • Sociale vaardigheden leren door buitensport (2010)

  training laat jongeren grenzen verkennen

  Buitensportactiviteiten maken het voor jongeren mogelijk om grenzen te verkennen, met sociale vaardigheden te experimenteren en succeservaringen op te doen. De Buitensport-socialevaardigheidstraining (Busova) is ontwikkeld om van die mogelijkheden gebruik…

 • Erkende sport- en beweeginterventies (2019)

  dat ze bestaan weten we, ze vinden en inzetten is iets anders

  Artikel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten over het onderzoek van het Mulier Instituut naar de bekendheid van erkende sport- en beweeginterventies bij en de inzet ervan door gemeenten. Geconcludeerd…