Sorteer op:

191 publicaties gevonden

 • Ruimte voor sport in De Fryske Marren (2018)

  een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte en buitensportaccommodaties (2018-2035)

  De gemeente De Fryske Marren heeft behoefte aan een helder toekomstperspectief op de behoefte aan sportruimte. De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten om tot een helder…

 • Toekomstbeeld van de Nederlandse sport in een veranderende wereld (2017)

  De samenleving verandert sterk en in een steeds hoger tempo. We leven we in een snel veranderende samenleving die meer dan ooit door snelle – vooral digitale – technologische ontwikkelingen…

 • Worden wie je bent (2016)

  waar ligt je interesse, wat is je talent?

  In het kader van toekomst oriëntatie werd mij gevraagd een beeld te schetsen van het vak in de toekomst. Welke ontwikkelingen staan ons te wachten en hoe gaat het vak…

 • De Gymzaal van de Toekomst (2016)

  een gymzaal met augmented reality?

  De gymzaal is de allermooiste werkplek die er bestaat. Maar het kan in onze ogen nog mooier en beter. Op welke wijze kan technologie, in het bijzonder augmented reality, iets…

 • Lesgeven (2016)

  op het basisonderwijs in de toekomst

  Arjen van Duijn is vakleerkracht bewegingsonderwijs op basisschool de Stevenshof, twee dagen buurtsportcoach voor acht andere basisscholen en geeft bewegingsonderwijs aan kleuters op basisschool de Morskring. Hiernaast heeft hij met…

 • Gezond Zuid-Holland 2040 (2018)

  toekomstagenda onderzoek gezondheid en verstedelijking, eindrapport

  In het kader van de provinciale ToekomstAgenda naar gezondheid en verstedelijking is in juli 2018 het onderzoek Gezond Zuid-Holland 2040 afgerond. In dit onderzoek zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen…

 • Bestaat het vak LO nog in 2032? (2016)

  In 2015 heeft er een landelijke dialoog over een mogelijke herziening van het onderwijscurriculum plaatsgevonden. Het Platform Onderwijs2032 heeft hierover in januari 2016 een eindadvies uitgebracht, waarbij de scholen, leraren…

 • Everybody (2016)

  has potential!

  Het is woensdag 9 december 2015 en we zitten samen met Zuid-Afrikaanse kinderen te luisteren naar voetbalcoaches van Life Zone Soccer in Kaapstad. “Everybody has potential”. Dat is de boodschap…

 • De staat van sport in de hedendaagse cultuur en de toekomst van sport (2018)

  lezingenreeks in het kader van de Francqui leerstoel

  Op 13 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur van de Francqui-Stichting, op voordracht van de rector van de Vrije Universiteit Brussel, een Francqui-leerstoel toegekend aan Maarten van Bottenburg, hoogleraar…

 • Afnemende groei van ruimte voor sport (2015)

  Artikel van Hugo van der Poel (Mulier Instituut) in Sport & Strategie over het ruimtebeslag van sportterreinen en het ruimtegebruik per sporter.