Sorteer op:

463 publicaties gevonden

 • Op weg naar rookvrije schoolterreinen (2019)

  stand van zaken bij scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  In februari 2016 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen op de Tabakswet (Dik-Faber, 2016). Dit amendement schrijft voor dat in 2020 een schoolterrein volgens de wet geheel rookvrij moet…

 • Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs (2019)

  belangrijkste resultaten van de 1-meting, factsheet 2019/4

  In dit factsheet zijn de belangrijkste resultaten samengevat rondom de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport op scholen voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Het betreft een 1-meting uit 2018;…

 • Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs (2018)

  1-meting

  In deze 1-meting is in beeld gebracht hoe lichamelijke opvoeding en sport op scholen voor voortgezet onderwijs in 2018 zijn gerealiseerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huidige lessituatie,…

 • Reguleren bestaat al jaren (2017)

  Regelmatig besteden we in Lichamelijke Opvoeding Magazine aandacht aan reguleren in het bewegingsonderwijs. Nu in 2017 doen we dat weer. Vanaf de basisschool is reguleren ingeburgerd in ons onderwijs. En…

 • Regelende rollen in VO (2017)

  Het leren van ‘Bewegen en regelen’ is één van de sleutels die toegang geeft tot deelname aan de bewegingscultuur. Leerlingen dienen zich te oriënteren op een aantal regelende aspecten. (…

 • ‘Inspireren en bewegen’ (2017)

  aan de slag met de ondersteunende rollen in de les lichamelijke opvoeding

  Dit artikel is een soort boekbespreking. Het geeft een duidelijk beeld van hoe men in België omgaat met reguleren. Duidelijk wordt dat de ondersteunende rollen in dienst staan van beter…

 • Een kijkje in de gymzaal van (2017)

  Daan Beelen

  Een rubriek in de praktijk van Lichamelijke Opvoeding magazine is ‘Een kijkje in de gymzaal van...’ Daarbij komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt zijn visie en werkwijze te…

 • Strength exercises during physical education classes in secondary schools improve body composition (2018)

  a cluster randomized controlled trial

  Metabolic health in people with obesity is determined by body composition. In this study, we examined the influence of a combined strength exercise and motivational programme –embedded in the school…

 • Plezier in bewegen (2018)

  een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs

  De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren om leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten…

 • Crossfit in het voortgezet onderwijs (2017)

  Crossfit is een goudmijn voor de lessen lichamelijke opvoeding. Het stimuleren van veelzijdig bewegingsgedrag wordt immers het beste gestimuleerd door het te verpakken op een wijze die onze leerlingen aanspreekt.…