Hoeveel beweegt Nederland

Kernindicatoren Sport en Bewegen meten structureel

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meet hoeveel Nederlanders voldoen aan de beweegrichtlijnen. De meest recente data over bewegen en zitten vind je op www.volksgezondheidenzorg.info; sinds 2014 worden de Kernindicatoren Sport en Bewegen bijgehouden.

Bijna de helft van Nederlanders voldoet aan Beweegrichtlijnen

In 2017 voldeed 47% van de Nederlanders van vier jaar en ouder aan de Beweegrichtlijnen. Mannen en jongens van vier jaar en ouder voldeden in 2017 iets vaker aan de Beweegrichtlijnen dan vrouwen en meisjes in deze leeftijdscategorie.

Voldoen aan de Beweegrichtlijnen varieert naar leeftijd

Het percentage Nederlanders dat voldoende beweegt verschilt per leeftijdsgroep. In 2017 voldeden kinderen (4 t/m 11 jaar) het vaakst aan de Beweegrichtlijnen (56%), gevolgd door 18 t/m 64-jarigen (50%). Voor ouderen (65 plussers) was dit 37%. Jongeren (12 t/m 17 jaar) voldeden het minst vaak aan de Beweegrichtlijnen (31%).

Wie blijven er achter?

Wie beweegt voldoende? Wie zou meer moeten bewegen om aan de richtlijnen te voldoen?

Eén richtlijn communiceren naar alle Nederlanders is niet voldoende. Elke doelgroep heeft z’n eigen redenen en belemmeringen waarom het hen niet lukt aan de beweegrichtlijnen te voldoen. Kenniscentrum Sport adviseert, op basis van een weging van vijf factoren, om extra aandacht te geven aan een aantal doelgroepen.

De 5 factoren zijn:

 • omvang van de doelgroep
 • beweeggedrag en sportdeelname van deze groep
 • gezondheidsrisico’s van niet bewegen
 • prevalentie overgewicht
 • (gezondheids)voordelen van wel bewegen

Op basis van bovenstaande factoren, is de implementatie van de beweegrichtlijnen in eerste instantie gericht op de volgende groepen:

 • Adolescenten van 12-18 jaar
 • (Jong) volwassen (25-40 jaar) en ouders van jonge kinderen (4-12 jaar)
 • (Oud)volwassenen (50-65 jaar)

Naast grootschalige communicatie gericht op deze prioritaire doelgroepen, is extra aandacht wenselijk voor de volgende groepen:

 • Leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen
 • Lage SES (Sociaal Economische Status)
 • Immigranten (1e generatie, niet-westerse achtergrond)

Voor kinderen van 0-4 is er op dit moment geen beweegrichtlijn. Kenniscentrum Sport is samen met onderzoekers en experts een visie aan het ontwikkelen voor een mogelijke richtlijn.