Totstandkoming nieuwe richtlijnen

Van drie normen naar een richtlijn: de nieuwe beweegrichtlijnen

Na een lang traject van onderzoek en evaluatie zijn op 22 augustus 2017 de beweegrichtlijnen als advies gepresenteerd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In november 2017 nam de minister het advies officieel over.

Met de nieuwe beweegrichtlijnen is Nederland up-to-date met de laatste onderzoeken en adviezen van de WHO. De richtlijnen vatten de oude beweeg-, fit- en combinorm samen in één duidelijk advies. Ook nemen de nieuwe beweegrichtlijnen de negatieve effecten van sedentair gedrag mee en raden ze langdurig zitten af.

Als je benieuwd bent naar hoe deze precies verschilt van de oude beweegnorm, lees dan het artikel Van beweegnormen naar beweegrichtlijnen: wat verandert er? Of lees het rapport Beweegrichtlijnen 2017 van de Gezondheidsraad.

Onderzoekstraject

Terwijl er veel internationaal onderzoek is en wordt gedaan naar het effect van bewegen op gezondheid, waren de oude normen al een tijd (sinds 1998) niet meer gewijzigd. Daarom heeft minister Schippers van het ministerie van VWS de Gezondheidsraad gevraagd om de normen te evalueren in het licht van deze nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook wilde ze graag weten of de verschillende aspecten van bewegen zijn te integreren in één norm.

De Gezondheidsraad heeft de Commissie Beweegrichtlijnen samengesteld – waarin Kenniscentrum Sport waarnemer is – om antwoord te geven op deze vragen.

Hoeveel beweegt Nederland?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meet aan de hand van Kernindicatoren Sport en bewegen hoe gezond Nederland is. De kernindicator ‘beweeg- en zitgedrag’ meet de nieuwe beweegrichtijnen.

Hoe zorgen we er voor dat meer Nederlanders bewegen?

De nationale standaard voor bewegen staat vast (Beweegrichtlijnen 2017) en nu is er de uitdaging om ervoor te zorgen dat meer Nederlanders er ook aan gaan voldoen. Dit zijn flinke stappen in het proces van gedragsverandering. En hoewel de droom (‘alle Nederlanders bewegen voldoende’) nog ver weg is, zijn de stappen op weg daar naar toe haalbaar.

Kenniscentrum Sport is gevraagd door het ministerie van VWS om de ‘vertaalslag van de richtlijnen’ te maken, voor diverse doelgroepen in onze samenleving. Want je kunt je voorstellen dat de boodschap ‘ga meer bewegen’ naar een jongen van 16 anders is dan naar 45-jarige ondernemer met een eigen bedrijf.


beweegrichtlijnen visueel weergegeven