Instrumenten

Solide kennis over sport en bewegen wordt gevat in een tien-stappenplan, een handige beleidswijzer of een toolbox beweegruimte.┬áKenniscentrum Sport helpt beleidsmakers en uitvoerders om de kennis toe te passen in hun werk. Diverse tools zijn daartoe ontwikkeld zoals de ‘Samenhangmodel: Trends in sport en sportbeleid’, Sociaaleconomische waarde van sport en bewegen, BVO scan, de Beleidswijzer sport en gemeenten en de netwerkwijzer.

Op deze pagina vind je het overzicht van de verschillende instrumenten en tools, die Kenniscentrum Sport heeft ontwikkeld.

Tools & Instrumenten Kenniscentrum Sport

Op zoek naar stappenplannen, toolkits, leidraden, scans? Al onze instrumenten zijn te raadplegen op ons platform Tools & Instrumenten Kenniscentrumsport.

Ga naar Tools & Instrumenten Kenniscentrum Sport

 

De Beweegcirkel

De Beweegcirkel helpt jou als professional om anderen stapsgewijs te begeleiden en te stimuleren om meer te bewegen. De beweegrichtlijnen vormen de basis van de cirkel.
Lees meer

Beleidswijzer sport en bewegen

De Beleidswijzer Sport en Bewegen: een hulpmiddel voor gemeenten om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen.
Lees meer

Financieringswijzer sport en bewegen

De Financieringswijzer: voor iedereen die zich binnen een gemeente bezighoudt met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van sport- en beweegbeleid.
Lees meer

Monitoring- en evaluatiewijzer sport & bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport & Bewegen (M&E-wijzer): een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.
Lees meer

Human Capital Model

Human Capital Model met een overzicht van 88 effecten van bewegen.
Lees meer

iBOR – beleidsondersteunend rekenmodel

Inzicht in de kosten en opbrengsten van sportieve reïntegratietrajecten, zowel economisch als maatschappelijk.
Lees meer

Kenniscentrum Sport Sportbord

Het Sportbord een visuele weergave van de inzet van sport en bewegen, die gemeenten helpt om het gesprek te voeren met beleid en praktijk, binnen en buiten het beleidsveld sport en bewegen.
Lees meer

Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten

Vier logische stappen inclusief tips om regionale samenwerking te organiseren, te borgen en het voor iedereen met een beperking mogelijk te maken om te sporten en bewegen.
Lees meer

Trendspotter sport en bewegen

Voor het ontwikkelen van nieuw sportbeleid is dit model een onmisbare tool.
Lees meer

QuickScan Buurtsportcoach

Op welke doelgroep(en) ligt de focus? Hoe is de kwaliteit van het aanbod? Hoe verhoudt de praktijk zich tot de doelen en hoe is de samenwerking in de wijk? De quickscan biedt inzicht en ontwikkelpunten.
Lees meer

Vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking

In "Scan & Match" vind je gerichte informatie voor een scan van vraag- en aanbod van sporten en bewegen voor mensen met een beperking.
Lees meer