Instrumenten

Solide kennis over sport en bewegen wordt gevat in een tien-stappenplan, een handige beleidswijzer of een toolbox beweegruimte. Kenniscentrum Sport helpt beleidsmakers en uitvoerders om de kennis toe te passen in hun werk. Diverse tools zijn daartoe ontwikkeld zoals de ‘Samenhangmodel: Trends in sport en sportbeleid’, Sociaaleconomische waarde van sport en bewegen, BVO scan, de Beleidswijzer sport en gemeenten en de netwerkwijzer.

Op deze pagina vindt u de lijst met korte omschrijving van de verschillende instrumenten, die Kenniscentrum Sport heeft ontwikkeld.

Tools & Instrumenten Kenniscentrum Sport

Op zoek naar stappenplannen, toolkits, leidraden, scans? Al onze instrumenten zijn te raadplegen op ons platform Tools & Instrumenten Kenniscentrumsport.

Ga naar Tools & Instrumenten Kenniscentrum Sport

 

Beleidswijzer sport en gemeenten

De Beleidswijzer Sport en Bewegen: een hulpmiddel voor gemeenten om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen.
Lees meer

Beweegvriendelijke omgeving scan (BVO-scan)

Aan de hand van 30 stellingen toets je de beweegvriendelijkheid van de wijk.
Lees meer

BRAVOkompas

Wilt u vitaal personeel, werknemers winnen, binden & boeien, uitval voorkomen en een hogere productiviteit? Investeren in ‘Gezond leven’ loont. Het BRAVO-kompas helpt hierbij.
Lees meer

Financieringswijzer sport en bewegen

De Financieringswijzer: voor iedereen die zich binnen een gemeente bezighoudt met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van sport- en beweegbeleid.
Lees meer

Human Capital Model

Human Capital Model met een overzicht van 88 effecten van bewegen.
Lees meer

iBOR – beleidsondersteunend rekenmodel

Inzicht in de kosten en opbrengsten van sportieve reïntegratietrajecten, zowel economisch als maatschappelijk.
Lees meer

Multifunctionele accommodatie (MFA) startup tool

MFA: een hulpmiddel bij het starten van een proces tot realisatie van een multifunctionele accommodatie.
Lees meer

Trendspotter sport en bewegen

Voor het ontwikkelen van nieuw sportbeleid is dit model een onmisbare tool.
Lees meer

QuickScan Buurtsportcoach

Op welke doelgroep(en) ligt de focus? Hoe is de kwaliteit van het aanbod? Hoe verhoudt de praktijk zich tot de doelen en hoe is de samenwerking in de wijk? De quickscan biedt inzicht en ontwikkelpunten.
Lees meer