iBOR – beleidsondersteunend rekenmodel

Wat is het waard als we meer gaan sporten en bewegen? Wat levert het voor het bedrijf op als de werknemers actiever worden? Het interactief beleidsondersteunende rekenmodel (iBor) laat zien wat sportieve reïntegratietrajecten economisch en maatschappelijk kunnen opleveren.

iBor

interactief Beleidsondersteunend rekenmodel sportieve reïntegratie

Ga naar de tool iBOR
Karin van der Maat

Meer weten?

Neem contact op met Karin van der Maat

Contact