Kenniscentrum Sport Sportbord

Kenniscentrum Sport Sportbord helpt bij integrale aanpak

 • Hoe goed werken sportbeleid en andere beleidsterreinen samen in jouw gemeente?
 • Kennen alle beleidsmakers de kracht van sport en bewegen als middel?
 • Sluit het sportaanbod voldoende aan op de lokale maatschappelijke uitdagingen?
 • Vinden jullie samen de beste oplossing voor specifieke doelgroepen?
 • Hoe is dit wederzijds verankerd in beleid?
 • En werkt het ook in de praktijk?

Gemeenten die antwoord willen op bovenstaande vragen, kunnen het Kenniscentrum Sport Sportbord inzetten. Het Sportbord biedt een lokale schets van kansen en mogelijkheden, om sport en bewegen nog beter te benutten als middel binnen de verschillende domeinen.

praatplaat sportbord stroomschema

Op deze vragen biedt het Kenniscentrum Sport Sportbord een antwoord

Structureel inzetten van sport en bewegen binnen andere beleidsterreinen kan lastig zijn. Waar kan sport en bewegen dan precies een rol spelen? En welke rol? Aan welke resultaten in het andere domein kan sport een bijdrage leveren? Hoe laat ik het effect zien? Waarom lukt het niet altijd om de verschillende beleidsterreinen met elkaar te laten samenwerken? Waar wordt sport en bewegen eigenlijk al succesvol ingezet om andere doelstellingen te behalen? Lokale beleidsadviseurs sport en bewegen stellen ons deze vragen.

Kenniscentrum Sport heeft ervaren dat het helpt om letterlijk in beeld te brengen wat de inzet is van sport en bewegen voor verschillende doelgroepen. Het Sportbord is een visuele weergave die gemeenten helpt om het gesprek te voeren met beleid en praktijk, binnen en buiten het beleidsveld sport en bewegen.

Interactieve maatwerk oplossing

We ontwikkelden het Kenniscentrum Sport Sportbord samen met de gemeente Hengelo. Doel is het inzichtelijk maken van de lokale situatie rondom sport en bewegen voor een specifieke doelgroep of in een specifieke wijk. Het gaat vooral om wat er al is. Maar we inventariseren ook de wensen van betrokken partijen. Dat doen we op een interactieve manier – die per gemeente maatwerk biedt – maar waarbij in elk geval alle betrokken lokale partners input leveren.

Zo geeft het Sportbord niet alleen overzicht, maar is het ook een handige gesprekstool die gemeenten helpt om de verbinding tussen sportbeleid (en praktijk) en andere beleidsterreinen te optimaliseren. Door samen dit proces te doorlopen, leg je een stevige basis voor verdere lokale samenwerking.

Gemeente Hengelo

In de gemeente Hengelo werd sport en bewegen her en der al ingezet als middel binnen andere beleidsterreinen. Maar een goed overzicht was er niet, en ook de afstemming en samenwerking kon beter. We ontwikkelden het ‘Kenniscentrum Sport Sportbord’ om letterlijk inzichtelijk te maken waar er in de gemeente al integraal werd samengewerkt en waar nog kansen lagen.

Lees het artikel op Allesoversport.nl

stroomschema kenniscentrum sportbordHoe kun je het Sportbord inzetten?

 • als overzicht van de bestaande situatie (inclusief wensen)
 • als basis voor het gesprek met organisaties in de wijk
 • als interne aanjager om het gesprek met collega’s te voeren
 • als kans om sport en bewegen beter te benutten
 • en nog veel meer………….

We beschrijven een aantal mogelijkheden:

Werksessie om mogelijke samenwerking te verkennen

Gemeenten zien structureel inzetten van sport en bewegen binnen andere gemeentelijke beleidsterreinen steeds vaker als kans. Deze werksessie is daarom bedoeld voor beleidsadviseurs en wethouders. Door aan de slag te gaan met een lokaal vraagstuk (of resultaten) als uitgangspunt, ontstaat op het Sportbord een helder beeld van waar verbindingen en samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden.

Werksessie voor de praktijk

In bijna alle gemeenten zijn meerdere buurtsportcoaches aan het werk. Hoe weet je waar je collega buurtsportcoach in een andere wijk aan werkt en op welke doelgroep deze zich richt? Hoe kun je beter kennis delen over ingezette interventies en ervaringen die iedereen afzonderlijk opdoet? In een werksessie voor de praktijk met het Sportbord stellen we deze vragen. We brengen de huidige situatie in beeld om kennis te delen en om zo meer optimale en slimme verbindingen voor doelgroepen op wijkniveau te maken.

Werksessie gericht op een specifieke doelgroep

De focus in deze werksessie ligt op één specifieke doelgroep. In deze sessie richten we ons op diverse professionals uit de wijk, aangevuld met relevante gemeentelijke beleidsadviseurs. Samen met de professionals gaan we aan de slag met het Sportbord om een beeld te schetsen van wat er al is en welke mogelijke wensen en behoeften er zijn. We dagen de deelnemers uit tot gesprek en maken een verdiepingsslag op de aspecten die de gemeente belangrijk vindt. Waar liggen nog kansen? Bereiken we de hele doelgroep? Waar kun je (meer) samenwerken? Het resultaat: betere afstemming, meer samenwerking en lacunes in gemiste doelgroepen in beeld.

Meer mogelijkheden

Je kunt het Kenniscentrum Sport Sportbord op nog veel meer manieren gebruiken, ook als onderdeel van een training, workshop of in een mini-variant tijdens een bestaand overleg. Wil je meer weten of ben je benieuwd naar de kosten? Neem contact op met Jolanda de Zeeuw of Marieke Verhaaf.

Jolanda de Zeeuw

Meer weten?

Neem contact op met Jolanda de Zeeuw

Contact