Monitoring- en evaluatiewijzer sport & bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport & Bewegen (M&E-wijzer) is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid. Het uiteindelijke doel van monitoren en evalueren van sport- en beweegbeleid is het verzamelen van informatie op basis waarvan beleidsmakers het gevoerde beleid of strategie kunnen beoordelen en bijsturen.

De M&E-wijzer is een aanvulling op de Beleidswijzer Sport & Bewegen (stappenplan voor het opstellen van sport- en beweegbeleid) en de Financieringswijzer Sport & Bewegen. Deze instrumenten vullen elkaar aan, maar zijn ook afzonderlijk te gebruiken.

Monitoring- en evaluatiewijzer sport en bewegen

Download de Monitoring- en evaluatiewijzer
Jeroen Hoyng

Meer weten?

Neem contact op met Jeroen Hoyng

Contact