QuickScan Buurtsportcoach

Buurtsportcoaches zijn actief in vrijwel alle gemeenten in Nederland. De rol en taak van buurtsportcoaches verschilt, evenals het werkgeverschap.

Buurtsportcoaches zijn in dienst bij een gemeente, een school, vereniging of stichting. Buurtsportcoaches werken in de wijk of buurt samen met diverse organisaties met als doel meer mensen te laten sporten en bewegen. Vaak is sport en bewegen een middel om mensen te activeren, te laten participeren en gezondheid te bevorderen. De werkgever, de partijen waarmee wordt samengewerkt en de buurtsportcoaches hebben hun eigen perspectief op hoe de buurtsportcoach wordt ingezet.

Op welke doelgroep(en) ligt de focus? Hoe is de kwaliteit van het aanbod? Hoe verhoudt de praktijk zich tot de doelen en hoe is de samenwerking in de wijk?

Kenniscentrum Sport heeft een instrument ontwikkeld, de QuickScan Buurtsportcoach, dat gemeenten en/of andere werkgevers van buurtsportcoaches en buurtsportcoaches zelf inzicht biedt in de beleving van de huidige situatie. De uitkomsten helpen om te komen tot een gezamenlijk beeld en ontwikkelpunten te definiëren voor beleid, uitvoering en samenwerking.

 

Wat is de Quickscan Buurtsportcoach

wat-is-de-quick-scan-buurtsportcoachDe QuickScan Buurtsportcoach is een instrument dat op een relatief eenvoudige manier inzichtelijk maakt waar de focus van de buurtsportcoach ligt. Het vergelijkt de ervaringen die diverse partners hebben met de inzet van de buurtsportcoach. Het geeft zicht op de doelgroepen en sectoren waar de buurtsportcoach zich op richt, de kansen voor de toekomst de eventuele verschillen (beelden en ervaringen) tussen het beleid en de uitvoering in de praktijk. De QuickScan Buurtsportcoach is niet bedoeld om een oordeel te geven over de inzet van de buurtsportcoach in de gemeente. Daarnaast is het geen effectmeting of benchmark.

Kenniscentrum Sport heeft de QuickScan bij verschillende gemeenten uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld in Ede:

‘In Ede hebben we een specifieke focus (op doelgroepen) en inzet van buurtsportcoaches. Met de ‘QuickScan buurtsportcoach’ van Kenniscentrum Sport wilden we kijken of onze doelen en aanpak matchen met de verwachtingen en beelden van stakeholders en de gemeente. Mooi om in de analyse en het gesprek te zien en horen hoe buurtsportcoaches en stakeholders op 1 lijn zitten en hoe dit gewaardeerd wordt door de gemeente.’

Tonnie Floor, Teamleider Buurtsportcoaches en vakleerkrachten bewegingsonderwijs
2017

Hoe werkt het?

hoe-werkt-de-quick-scan-buurtsportcoach

  1. Om dit in beeld te brengen wordt er een enquête afgenomen bij buurtsportcoaches zelf, bij beleids functionarissen en bij mensen die in de praktijk met het werk van de buurtsportcoaches te maken hebben.
  2. Kenniscentrum Sport analyseert de antwoorden van de verschillende partijen en presenteert die in een (visuele) rapportage. Dit geeft een goed inzicht in de perspectieven van beleids functionarissen, buurtsportcoaches en stakeholders op de inzet van de buurtsportcoach in de gemeente.
  3. In gesprek met elkaar kan deze analyse helpen bij het aanscherpen van het beleid en de plannen en werkzaamheden van de buurtsportcoach. Tevens biedt het gesprek aanknopingspunten om de samenwerking in de wijk effectiever maken.

 

Annemiek Haak

Meer weten?

Neem contact op met Annemiek Haak

Contact
Marco Barten

Meer weten?

Neem contact op met Marco Barten

Contact