Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten

Het sport- en beweegbeleid Grenzeloos actief is opgezet om een landelijk dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Hierbij is samenwerking tussen lokale en regionale partijen van groot belang.

In samenwerking met onder andere VSG, NOC*NSF, MEE Nederland en Sportkracht 12 heeft Kenniscentrum Sport het Stappenplan regionale samenwerking aangepast sport opgesteld. In het stappenplan staan de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking en hoe je de samenwerking kan continueren.

We bieden vier logische stappen inclusief tips om regionale samenwerking te organiseren, te borgen en het voor iedereen met een beperking mogelijk te maken om te sporten en bewegen.

Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten

ga naar het stappenplan op Tools Kenniscentrumsport

 

visuele uitbeelding van de verschillende bouwstenen in stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten