Vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking

Scan & match

Scan & Match biedt handvatten voor het vinden van sport- en beweeginformatie over vraag en aanbod voor mensen met een beperking in de regio of gemeente en voor het analyseren van beleid.  Om de match tussen de sport- en beweegvraag van mensen met een beperking en het sport- en beweegaanbod te verbeteren is goede informatie van belang.

Vooral voor beleidsfunctionarissen van de gemeente en regiocoördinatoren is de Scan & Match een praktische hulp om deze informatie te verzamelen en te matchen. Gebruik de uitkomsten als onderbouwing bij het ontwikkelen of actualiseren van beleid.

Belangrijke motieven om te bewegen of te sporten zijn ook voor mensen met een beperking: plezier, sociale contacten, fysieke mogelijkheden verkennen en fitheid. Maar wat is een passend sport- en beweegaanbod en waar vind je dat? Hoe speel je daar als beleidsmaker op in?

Scan & Match

In de tool Scan & Match vind je gerichte informatie voor een scan van vraag- en aanbod van sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Ga naar de tool Scan & Match