Publicaties


Kennisbank Sport & Bewegen is de bibliotheek met publicaties op het brede terrein van sport en bewegen. Het betreft hier publicaties sport als doel en sport als middel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Door deze kennis te bundelen ontstaat een krachtige informatiebron waarmee het werkveld bediend wordt. De informatie wordt aan publiek beschikbaar gesteld via de websites van diverse organisaties. Deze unieke samenwerking stelt de organisaties in staat om relevante (verzamelde) kennis te bundelen en eenduidig te presenteren richting werkveld. Het zorgt voor efficiency en betere kwaliteit van de gevonden informatie.

Kennisbank sport en bewegen

Ga naar Kennisbank sport en bewegen

Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut en de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) hebben hun krachten gebundeld en gezamenlijk de Kennisbank Sport & Bewegen ontwikkeld. Ook Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Nationale Raad Zwemveiligheid daarbij aangesloten. Alle organisaties spannen zich in om kennis over sport en bewegen te ontwikkelen en te verspreiden naar het werkveld, ieder vanuit zijn eigen specifieke invalshoek en opdracht. Kenniscentrum Sport plaatst publicaties die relevant zijn voor de hele breedte van het werkveld. Mulier Instituut concentreert zich op onderzoekspublicaties (boeken, rapporten, artikelen) op het brede terrein van sport en bewegen. De KVLO richt zich primair op publicaties op het gebied van het bewegingsonderwijs en de relaties daarvan met buitenschoolse sport en bewegen.

Publicaties zoeken

Publicaties zijn te doorzoeken via de websites van: