Over ons

Nederlanders worden steeds zwaarder, kinderen zijn motorisch minder vaardig, ouderen voelen zich eenzaam en werknemers melden zich steeds vaker ziek. Daarnaast is de druk op budgetten voor gezondheid en preventie groot.

Voor oplossingen van deze vraagstukken op het terrein van gezondheid en maatschappij is kennis noodzakelijk. Kenniscentrum Sport heeft alle kennis over sport en bewegen in huis. Toegepaste kennis met kwaliteit, actueel en innovatief. Als antwoord op uw vragen. Wij houden van sport en bewegen en zetten ons in, met hoofd en hart.

 

Jaarverslag 2016

Wat heeft Kenniscentrum Sport in haar eerste jaar bereikt? Lees in het jaarverslag over de start en de activiteiten, die in 2016 plaatsvonden.

Download jaarverslag Kenniscentrum Sport 2016

Meer impact door kennis

Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Met deze kennis kunnen we de economische en maatschappelijke impact van sport vergroten: de juiste kennis zorgt voor een snellere revalidatie of lager arbeidsverzuim, meer participatie van mensen met een handicap, goed geschoolde trainers en coaches of – voor topsporters – het kleine verschil tussen ‘wel of geen medaille’. En voor iedereen geldt dat verantwoord sporten en het voorkomen van blessures er voor zorgt, dat we gezond én met plezier (blijven) bewegen.

De urgentie om meer kennis-gebaseerd te werken

De urgentie om meer kennis-gebaseerd te werken in ons vakgebied is groot. Enerzijds zijn de maatschappelijke en gezondheidsuitdagingen groter dan ooit (overgewicht, sociale participatie, arbeidsverzuim) en anderzijds staan de budgetten onder druk. Gemeenten, partijen in de zorg, sportbonden, professionals en vrijwilligers staan dus voor de uitdaging om meer rendement te halen uit sport en bewegen.

We zien dat de noodzakelijke (wetenschappelijke) kennis hiervoor niet of slechts fragmentarisch beschikbaar is en beperkt door het werkveld wordt gebruikt. En we zien een sector die van oudsher gewend is om ‘aan te pakken’ en te varen op ‘eigen ervaring’. Kenniscentrum Sport heeft ervaren dat inzet van kennis leidt tot betere interventies, effectievere programma’s en een competenter werkveld.

Kennis vergroten door delen, ontwikkelen en toepassen

Relevante kennis ontstaat zowel in de wetenschap als in de praktijk. Door samen te werken en kennis toe te passen, ontstaan weer nieuwe inzichten en wordt wetenschappelijke kennis gevalideerd en verrijkt. Kenniscentrum Sport is daarom sterk verankerd in regionale en landelijke netwerken van overheden, onderzoek en onderwijs, gezondheidszorg en sportbonden. Het kenniscentrum deelt zijn kennis met onderzoekers en professionals en ook met het grote publiek: iedereen in Nederland met vragen op het gebied van sport en bewegen, vindt bij Kenniscentrum Sport een degelijk, onderbouwd antwoord.

Impact vraagt om verbinding, objectiviteit, innovatie en energie als kernwaarden

Onze missie om met kennis de impact van sport en bewegen te vergroten, vraagt om een aantal heldere waarden (die ons gedrag typeren én waar iedereen ons op kan aanspreken):

  • verbindend: we verbinden kennis en mensen om kennis te ontwikkelen en toe te passen;
  • objectief: we staan voor de kwaliteit van onze kennis en zijn onafhankelijk;
  • innovatief: we zijn voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten en actuele kennis;
  • bevlogen: we houden van sport en bewegen en zetten ons in, met ‘hoofd en hart’.

De toekomst van Kenniscentrum Sport

NISB en Onbeperkt Sportief starten Kenniscentrum Sport met een inhoudelijke (kennis-)missie. We streven er naar dat andere kennispartners in het werkveld zich daar de komende jaren bij aansluiten. Zo zorgen we samen voor nog meer impact van sport en bewegen.

Ons kantoor in Ede is ingericht volgens de principes van het Nieuwe Werken. Wij zijn in beweging en ons werk ook. Mobiliteit en flexwerken zijn kernbegrippen.

Kenniscentrum Sport werkt aan constante vernieuwing, verbetering, een hoge kwaliteit en tevredenheid van gebruikers en leveranciers van kennis. Wij passen de principes van een High Performance Organisatie toe in onze werkwijze en willen een flexibele organisatie zijn. Het nieuwe werken, zelfsturing, een bredere flexibele schil en het opleiden van stagiairs en trainees passen daarbij.

Wij vinden kwaliteit van personeel en leiderschap belangrijk, onze cultuur is open en actiegericht. Verder streven wij naar verbetering en vernieuwing, geven feedback en vragen om feedback..

Co-creatie: onze output komt tot stand in samenwerking met anderen.