Kerntaken

Solide kennis krijgt pas betekenis als het wordt toegepast in de praktijk. Veel relevante kennis blijft onbenut. Een van de kerntaken van Kenniscentrum Sport is kennisproducten maken die aansluiten op een behoefte, een vraag. Deze producten zijn gebaseerd op ‘state of the art’ wetenschap én zijn direct goed toepasbaar in de praktijk.
Kennisproducten komen tot stand door samenwerking met relevante partners in de driehoek beleid, onderzoek en praktijk, zoals VSG, NOC*NSF, onderzoeksinstituten, universiteiten en hbo’s.
Het resultaat: gemeenten, lokale professionals en sport- & beweegaanbieders gebruiken en waarderen de beschikbare kennisproducten van Kenniscentrum Sport.

Kenniscentrum Sport werkt als landelijk kenniscentrum vanuit een solide kennisbasis en operationaliseert zijn kennisfunctie met behulp van de 4 V’s: verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden. Kennis wordt doorlopend verzameld uit onder andere (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek, vakliteratuur, landelijke monitors, fieldlabs en referentiegroepen. Deze kennis is gewogen en getoetst op effectiviteit, toepasbaarheid en kwaliteit, indien nodig aangevuld en vertaald naar de Nederlandse (lokale) situatie. Hierbij speelt Kenniscentrum Sport in op de lokale vraag en behoeften van professionals. Kenniscentrum Sport is uniek door een sterke verbinding met de lokale praktijk en laat kennisontwikkeling interactief plaatsvinden.

Het verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden gebeurt met name op een aantal prioritaire thema’s.