Bert van Oostveen

Bert van Oostveen

directeur

Bert van Oostveen is per 1 december 2017 directeur bij Kenniscentrum Sport.

Hij heeft 22 jaar bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) gewerkt in diverse managementfuncties: van manager competitiezaken en projectleider bij EK’s en WK’s tot uiteindelijk bestuursvoorzitter en directeur betaald voetbal. In 2015 is hij benoemd tot toernooidirecteur voor het EK Voetbal Vrouwen (2017) en hij was secretaris-generaal van de KNVB sinds 2012. Voordat hij bij de KNVB in dienst trad werkte hij voor de CDU in Duitsland en KLM Personeelsvereniging.

Ervaring uit nevenfuncties en projecten: diverse UEFA-commissies, interdisciplinaire stuurgroep bestrijding voetbalvandalisme en agressie, fundraiser voor o.a. Tour du ALS/Tour for Life, bestuursvoorzitter/lid Raad van Advies Universitair Centrum voor Sportgeneeskunde (tot 2016) en mentor in project ‘Vrouwen met talent’.

Bert van Oostveen heeft politicologie en bestuurskunde gestudeerd en volgde daarna een postdoctorale opleiding personeelswetenschappen.

Bert van Oostveen bij bekendmaking van zijn benoeming: “Als we alle ambities van ons sportgekke land richting willen geven, is het verbinden van onderzoek, beleid en praktijk echt noodzakelijk. Ik zie een mooie uitdaging in het verder positioneren van Kenniscentrum Sport, met praktisch toepasbare dataverzameling, -analyse en advies in de sport. Het kenniscentrum is er voor iedereen die zich met sport en bewegen bezighoudt en behoefte heeft aan hoogwaardige kennis en advies. Vanuit mijn eigen jarenlange ervaring in de sport weet ik hoe belangrijk dat is. Het is bijzonder daar nu in deze positie een bijdrage aan te mogen leveren en nieuwe verbindingen tot stand te brengen.”

Neem contact op met Bert van Oostveen