Hans Leutscher

Hans Leutscher

Mijn leven lang al actief in de wereld van sport en bewegen. Bij diverse verenigingen en organisaties als trainer, adviseur en later bestuurslid. De rode draad is geworden bewegingsstimulering voor mensen met een beperking. Sinds 1984 gestart op landelijk niveau te werken bij eerst de Stichting Watersport met Gehandicapten en vele fusies verder nu bij Kenniscentrum Sport. Diverse landelijke programma’s als Sport en Bewegen voor Mensen met Chronische Aandoeningen en natuurlijk Revalidatie, Sport en Bewegen kwamen voorbij en laten me niet meer los. Het gaat hierbij om mensen in een bewegingsachterstandssituatie en onze rol is het vertalen van de wetenschappelijke toepasbare theorie naar en in samenspraak met de praktijk. Daarbij gaat het mij om het verbinden van 2e- en 3e-lijns gezondheidszorg met het sociale domein, het verzamelen, delen en verspreiden van opgedane kennis. In mijn beleving hoort het implementeren daar ook bij.

Samenwerking met onderzoeksinstituten als TNO en later universiteiten (VUmc en UMCG) hebben me verder laten verdiepen in de theorie en het onderzoek op zich. Resultaten wil ik graag verspreiden. Samenwerken met revalidatieartsen, onder andere in de werkgroep Bewegen en Sport van de landelijke Vereniging van Revalidatie Artsen helpen bij het verder draagvlak vormen voor de rol van de actieve leefstijl en het gezond ouder worden.

Ben vaak getypeerd als netwerker en breng dan ook graag organisaties en personen bijeen om elkaar te versterken, want 2 en meer weten gezamenlijk veel meer dan jij alleen. Vandaar ook mijn rol bij St. Special Heroes Nederland en daarnaast ook nog werkzaam bij de provinciale sportorganisatie SportDrenthe, natuurlijk ook in het aangepast sporten.

Mijn ervaring en het werken in de wereld van aangepast sporten heeft me veel gebracht en ik hoop veel gebracht te hebben. Vanaf 1 januari 2018 ben ik ook voorzitter van de Stichting Beatrixoord Noord Nederland.

Neem contact op met Hans Leutscher