Marian ter Haar

Marian ter Haar

De toekomst van de sport ligt in de betekenis die zij heeft in de lokale omgeving. Oog hebben voor diversiteit, het ondersteunen van betrokkenheid en steun bij planvorming voor handelen is hierin essentieel. Kennis ontstaat namelijk ‘tussen de neuzen’, in de acties en de reflecties van betrokkenen op de uitvoering. Deze dialoog is het fundament. Onderzoek en beleid zijn middelen om ervaringen en informatie richting te geven. Nieuwsgierigheid, vragen stellen en luisteren stimuleert om de kennis van betrokkenen expliciet te maken, dit in het gesprek te brengen en het vervolgens te beschrijven en te delen.

Snelle veranderingen in dynamische omgevingen vragen om samenwerking en interactieve strategieën, zo ook in de waardecreatie met sport en bewegen. Het reflecteren op deze processen is de basis van leren en dát is de bouwsteen voor de body of knowledge over sport en bewegen bij complexe vraagstukken. De grootste uitdaging is netwerkontwikkeling en programmatisch creëren; samen doordacht aan de slag.

Mijn recente ervaringen binnen dit thema heb ik opgedaan in de Achterhoek rondom de betekenis van sport en cultuurverenigingen, in onderzoek naar vernieuwende bestuurspraktijken in sport, cultuur en bij scouting. Maar ook rondom het onderwerp ‘vechtende jongeren’ over de betekenis van vecht en krachtsport voor veerkracht in de identiteit van jongeren die soms overhoop liggen met zichzelf en hun omgeving.

Wat doen we met de kennis over participatie met jongeren die een grote afstand hebben tot onderwijs en werk? Hoe heeft sport als middel effect als het bewust, methodisch en systematisch wordt ingezet? Het is cruciaal om het samen te gaan doen en samen te reflecteren op die praktijk. Het is dan ook op deze plek waar de body of knowledge en de skills zich ontwikkelt.

Als expert kies ik onvoorwaardelijk voor het vertrekpunt en het belang van de praktijk.

Neem contact op met Marian ter Haar