Willie Westerhof

Willie Westerhof

Sport en bewegen vormen de rode draad in mijn leven waarlangs ik mij heb kunnen ontwikkelen als persoon en in de maatschappij. Graag zet ik mij er voor in dat ook anderen van die positieve effecten van sport en bewegen kunnen profiteren. Sportverenigingen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

In het clusterteam Sport- en Beweegaanbieders ​van Kenniscentrum Sport ​werk ik mee aan de ​volgende ​onderwerpen: vluchtelingen en asielzoekers, diversiteit, pedagogisch sportklimaat, veilig sportklimaat en de samenwerking tussen jeugdzorg en sport (sociaal domein). Omdat sport ook een keerzijde heeft en niet (vanzelf) alleen maar positief werkt, vind ik ​​integriteit in de sport ook een belangrijk en actueel thema. Hierbij verzamelen en verspreiden we kennis op onderwerpen als (gender)ongelijkheid, uitsluiting, matchfixing en doping.

Binnen het team Kwaliteit en Vakmanschap ben ik betrokken bij leren en kennisoverdracht. Ik werk graag actief mee aan het verspreiden van kennis via onze online media en door het verzorgen van presentaties en workshops.

Voordat ik naar NISB/Kenniscentrum Sport kwam, heb ik gewerkt in Amsterdam. Eerst als gemeentelijk sportmedewerker, daarna als sportconsulent voor allochtonen bij de Amsterdamse Sportraad en vervolgens als beleidsmedewerker sportstimulering allochtonen bij de gemeente Amsterdam.

Neem contact op met Willie Westerhof