Netwerkorganisatie

Zonder een goed netwerk van partners, stakeholders, kennisinstituten, universiteiten, hogescholen, gemeenten en nog veel meer anderen heeft ons Kenniscentrum geen betekenis. Hun en uw vragen zijn leidend voor ons werk.

Netwerkorganisatie

Kenniscentrum Sport staat onder leiding van:

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Kenniscentrum Sport bestaat uit:

 • De heer mr. M.J.G. (Marcel) Wintels, voorzitter
 • De heer mr. M.A.G. (Marcel) Beerthuizen *
 • De heer Prof. dr. M. (Maarten) van Bottenburg
 • Mevrouw mr. K. (Karin) van Bijsterveld *
 • Mevrouw drs. A.J.M. (Antoinette) Laan
 • Mevrouw drs. J.S.I. (Jessica) Gal
 • De heer drs. J.J.W. (John) Maassen, voorzitter Financiële Commissie

* Leden van de Financiële Commissie

Zonder een goed netwerk van partners, stakeholders, kennisinstituten, universiteiten, hogescholen, gemeenten en nog veel meer anderen heeft ons Kenniscentrum geen betekenis. Hun en uw vragen zijn leidend voor ons werk.

Twee externe adviesraden zijn geïnstalleerd door Kenniscentrum Sport, de wetenschappelijke adviesraad en de programmaraad. Daarnaast hechten wij veel belang aan het netwerk van bedrijven in ons kantoorpand in Ede.

De wetenschappelijke adviesraad

De wetenschappelijke adviesraad adviseert de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum Sport zowel gevraagd als ongevraagd over de kennisproducten van de organisatie. Met het mandaat van de Raad van Bestuur van Kenniscentrum Sport kan de adviesraad zich rechtstreeks richten tot andere geledingen van Kenniscentrum Sport ter advisering en ondersteuning. De adviesraad doet dit vanuit een wetenschappelijk perspectief. Zij komt periodiek bijeen om te debatteren over dilemma’s, wat leidt tot verdieping van de kennis en kwaliteit van Kenniscentrum Sport.
De raad fungeert als boegbeeld voor het Kenniscentrum Sport. Leden van de raad worden door Bestuur van het Kenniscentrum Sport gevraagd om namens onze organisatie communicatie-uitingen te doen – of doen dit op eigen initiatief-, zoals het schrijven van een column, meeschrijven aan een wetenschappelijk artikel, of het verzorgen van een presentatie.
De raadsleden hebben een aantoonbare staat van dienst in het domein van sport- en bewegingswetenschappen en worden benoemd door de Raad van Bestuur voor een termijn van drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn.

Leden
De raad bestaat uit 3-5 leden met elk een toonaangevend curriculum vitae in het domein van sport- en bewegingswetenschappen. De raad bestaat uit:

 • Prof. dr. Paul Verweel (voorzitter) – Hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap UU
 • Prof. dr. Maria Hopman – Hoogleraar Integratieve Fysiologie Radboud Universiteit
 • Prof. dr. Chris Visscher – Hoogleraar Bewegingswetenschappen RUG
 • Dr. Michael Holewijn – Manager TNO Gedrag & Innovatie

Programmaraad

In de programmaraad worden kennisvraagstukken geïdentificeerd die Kenniscentrum Sport gaat oppakken. De programmaraad bestaat uit afgevaardigden van de stakeholders VWS, VSG en NOC*NSF. Zij komen per jaar drie keer bij elkaar om nieuwe kennisvragen te benoemen, samen het proces voor vraaginventarisatie te bepalen en de voortgang van dit alles te bewaken.

Bedrijfsnetwerk – de medebewoners in ons pand

Kenniscentrum Sport huist in Ede een kantoor dat is ingericht volgens de principes van het Nieuwe Werken. Mobiliteit, flex werken en met elkaar in beweging, zijn voor ons belangrijke principes. Ook kennis en ervaring uitwisselen met mede-bewoners past daarbij. Wij zien dat de uitwisseling met de buren Kennispraktijk, het NPZ, Consult Actief en Fit!Vak van waarde is.