Netwerkorganisatie

Kenniscentrum Sport staat onder leiding van:

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Kenniscentrum Sport bestaat uit:

  • De heer mr. M.J.G. (Marcel) Wintels, voorzitter
  • De heer mr. M.A.G. (Marcel) Beerthuizen *
  • Mevrouw mr. K. (Karin) van Bijsterveld *
  • Mevrouw drs. J.S.I. (Jessica) Gal
  • De heer drs. J.J.W. (John) Maassen, voorzitter Financiële Commissie

* Leden van de Financiële Commissie

Zonder een goed netwerk van partners, stakeholders, kennisinstituten, sportbonden, gemeenten, universiteiten, hogescholen, en nog veel meer anderen heeft ons Kenniscentrum geen betekenis. Hun en uw vragen zijn leidend voor ons werk.

Een externe adviesraad is geïnstalleerd door Kenniscentrum Sport: de Programmaraad. Daarnaast hechten wij veel belang aan het netwerk van bedrijven in ons kantoorpand in Ede.

Programmaraad

In de programmaraad worden kennisvraagstukken geïdentificeerd voor Kenniscentrum Sport. De programmaraad bestaat uit afgevaardigden van de stakeholders VWS, VSG, NOC*NSF en NL Actief. Zij komen jaarlijks drie keer bij elkaar om nieuwe kennisvragen te benoemen, samen het proces voor vraag inventarisatie te bepalen en de voortgang te bewaken.

Bedrijfsnetwerk – de medebewoners in ons pand

Kenniscentrum Sport huist in een kantoor in Ede dat is ingericht volgens de principes van het Nieuwe Werken. Mobiliteit, flexwerken en met elkaar in beweging, zijn voor ons belangrijke principes. Ook kennis en ervaring delen met mede-bewoners past daarbij. Wij ervaren dagelijks dat de uitwisseling met de buren NL Actief, Kennispraktijk, Nationale Raad Zwemveiligheid, en NIVM (Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij) van waarde is.