Kenniscentrum Sport deelt standpunten over actuele onderwerpen in de sport, en de werkvelden waarin sport en bewegen een rol spelen.

De lessen van rijkssportbeleid 2011-2016 (2018):
4 adviezen voor het Sportakkoord

Kenniscentrum Sport duidt de Beleidsdoorlichting 2011-2016, die begin 2018 door minister Bruins van VWS aan de Tweede Kamer is aangeboden. In deze position paper in de vorm van een infographic geeft Kenniscentrum Sport zijn vier belangrijkste adviezen mee voor nieuw rijkssportbeleid en het Sportakkoord.

pdf afbeeldingDownload position paper De lessen van rijkssportbeleid 2011-2016

Position paper ‘Naar een Centrum voor Veilige Sport’ analyse en aanbevelingen Kenniscentrum Sport inzake rapport Commissie De Vries (2018)

Eind 2017 schetste de Commissie De Vries een onthutsend beeld van seksueel misbruik in de sport. Tijdens het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer op 12 maart 2018 zijn visies ingebracht van diverse partijen welke maatregelen moeten worden genomen tegen grensoverschrijdend seksueel gedrag in de sport.

In deze position paper van Kenniscentrum Sport wordt de nadruk gelegd op een onafhankelijk Centrum voor Veilige Sport, dat voor alle sporters (georganiseerd en ongeorganiseerd) beschikbaar is. Als bijlage is toegevoegd de mogelijke organisatie rondom het Centrum voor Veilige Sport.

pdf afbeeldingDownload Position paper ‘Naar een Centrum voor Veilige Sport’

pdf afbeeldingDownload bijlage: Beeld bij Centrum voor Veilige Sport