Naar een Centrum voor Veilige Sport

Position paper ‘Naar een Centrum voor Veilige Sport’ analyse en aanbevelingen Kenniscentrum Sport inzake rapport Commissie De Vries (2018)

Eind 2017 schetste de Commissie De Vries een onthutsend beeld van seksueel misbruik in de sport. Tijdens het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer op 12 maart 2018 zijn visies ingebracht van diverse partijen welke maatregelen moeten worden genomen tegen grensoverschrijdend seksueel gedrag in de sport.

In deze position paper van Kenniscentrum Sport wordt de nadruk gelegd op een onafhankelijk Centrum voor Veilige Sport, dat voor alle sporters (georganiseerd en ongeorganiseerd) beschikbaar is. Als bijlage is toegevoegd de mogelijke organisatie rondom het Centrum voor Veilige Sport.

Naar een Centrum voor Veilige Sport

analyse en aanbevelingen Kenniscentrum Sport inzake rapport Commissie De Vries (2018)

Download de position paper

Analyse en aanbevelingen Kenniscentrum Sport inzake rapport Commissie De Vries

“En als dit rapport voor velen een wekker is, die iedereen wakker schudt, laat het dan een repeteerwekker zijn, die verhindert dat iedereen weer indommelt..“

(Voorzitter Klaas de Vries, 12 december 2017 bij de presentatie van het rapport van de Onderzoekscommissie Seksuele Intimidatie in de Sport.)

 

Bert van Oostveen

Meer weten?

Neem contact op met Bert van Oostveen

Contact