Organisatie

Kenniscentrum Sport staat onder leiding van:

Directie

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Kenniscentrum Sport bestaat uit:

  • Marcel Wintels, voorzitter
  • Marcel Beerthuizen
  • Karin van Bijsterveld
  • Jessica Gal
  • John Maassen

Op 31 december 2018 komt voor Marcel Beerthuizen en Karin van Bijsterveld een eind aan hun tweede en laatste zittingstermijn. In hun opvolging is inmiddels voorzien met de benoeming per 1 januari 2019 van:

  • Mark Boumans
  • Wiesje van der Weide

De RvT en directie prijst zich gelukkig met deze twee nieuwe toezichthouders, die de verbinding van het landelijke kenniscentrum met het lokale domein verder versterken.

Zonder een goed netwerk van partners, stakeholders, kennisinstituten, sportbonden, gemeenten, universiteiten, hogescholen, en nog veel meer anderen heeft ons Kenniscentrum geen betekenis. Hun en jouw vragen zijn leidend voor ons werk. Daarnaast hechten wij veel belang aan het netwerk van bedrijven in ons kantoorpand in Ede.

Jaarverslag

Programmaraad

In de programmaraad worden kennisvraagstukken geïdentificeerd voor Kenniscentrum Sport. De programmaraad bestaat uit afgevaardigden van de stakeholders VWS, VSG, NOC*NSF en NL Actief. Zij komen jaarlijks drie keer bij elkaar om nieuwe kennisvragen te benoemen, samen het proces voor vraag inventarisatie te bepalen en de voortgang te bewaken.

ANBI Status

Kenniscentrum Sport heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en draagt bij aan het algemeen nut door zich in te zetten voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over sporten en bewegen. Kenniscentrum Sport voldoet aan de publicatieverplichtingen door deze te publiceren op het ANBI-portaal. Het RSIN/ fiscaal nummer is: 8084 89 835.

Ons beloningsbeleid

Medewerkers van Kenniscentrum Sport worden beloond volgens de CAO Sport. De beloning van de directie en de Raad van Toezicht voldoet aan de Wet Normering Topinkomens en is nader toegelicht in onze jaarrekening.

Bedrijfsnetwerk – de medebewoners in ons pand

Kenniscentrum Sport huist in een kantoor in Ede dat is ingericht volgens de principes van het Nieuwe Werken. Mobiliteit, flexwerken en met elkaar in beweging, zijn voor ons belangrijke principes. Ook kennis en ervaring delen met mede-bewoners past daarbij. Wij ervaren dagelijks dat de uitwisseling met de buren NL Actief, Kennispraktijk, Nationale Raad Zwemveiligheid, en NIVM (Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij) van waarde is.