Programma’s

Naast ons eigen jaarprogramma levert Kenniscentrum Sport regelmatig als partner bijdrage aan grote structurele Rijksprogramma’s. Dit doen wij altijd samen met collega- kenniscentra.

Grenzeloos actief

Het programma Grenzeloos actief wil voor iedereen met een beperking dichtbij een een passend sport- en beweegaanbod. Dit is nog niet vanzelfsprekend. Het programma richt zich op het opzetten van een landelijk dekkende structuur waar de vraag naar en het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking gematcht kan worden. Daarnaast is er aandacht voor het creëren van, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Hierbij is samenwerking tussen lokale en regionale partijen van groot belang. Kenniscentrum Sport is, samen met het RIVM, verantwoordelijk voor het verzamelen, verhelderen en verspreiden van kennis, om de impact van sport en bewegen voor mensen met een beperking te vergroten.
Ga naar www.grenzeloos-actief.nl voor meer informatie.

Sportinnovator

Het Topteam Sport is eind 2014 door minister Schippers opgericht om onder leiding van IBM-directeur Harry van Dorenmalen de Kennis- en Innovatieagenda Sport voor de komende jaren op te stellen. Nu de agenda is goedgekeurd, maakt het Topteam vaart met het oproepen van initiatiefnemers voor ideeën, projecten en centra.
Kenniscentrum Sport is een van de leden van het orkestratieteam die zorg draagt voor de realisatie van de ambities van Sportinnovator.
Ga naar www.sportinnovator.nl voor meer informatie.

Sport en bewegen in de buurt

Het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil graag een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen. De centrale doelstelling van het programma is dat voor iedere Nederlander passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig is dat veilig en toegankelijk is. Om dit te bereiken zijn vraaggericht werken en het bevorderen van meer lokaal maatwerk belangrijke pijlers. Het programma kent twee hoofdonderdelen, namelijk de Buurtsportcoaches en de Sportimpuls. Kenniscentrum Sport maakt deel uit van de ondersteuningsorganisatie van SBB.
Ga naar www.sportindebuurt.nl voor meer informatie.

Veilig sportklimaat

Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK). Door vrijwilligers die zich in zetten als als bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter of jurylid, te leren hoe je sportplezier stimuleert. En om in te grijpen als het fout gaat. met als doel om samen het sporten leuk te houden. Het programma ‘Naar een veilig sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken.
Als antwoord op vragen van verenigingen heeft het programma VSK verschillende opleidingen, workshops en toolkits beschikbaar. Voor iedereen binnen de vereniging: van bestuurder, trainer en coach tot scheidsrechter en jurylid. Voor sporters en hun ouders.
De taak van Kenniscentrum Sport is om de producten die worden ingezet binnen het programma Samen naar een Veilig Sport Klimaat (VSK) te beoordelen en de mogelijkheden te onderzoeken van het toekennen van een keurmerk voor VSK.
Ga naar www.veiligsporten.nl voor meer informatie.

Kennisleverancier

Kenniscentrum Sport levert tevens kennis aan gemeenten via landelijke programma’s als JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en “Gezond in…”, de opvolger van het programma “Gezond in de stad”. Ook is Kenniscentrum Sport ‘pledgehouder’ in “Alles is gezondheid..” en draagt Kenniscentrum Sport bij aan de activiteiten van het Centrum Gezond Leven (CGL) en het Landelijke Overleg Thema-instituten (LOT-overleg).