Evenementen

Kennis krijgt meer waarde in ontmoetingen en gesprekken tussen mensen onderling.

Evenementen

Kennis krijgt meer waarde in ontmoetingen en gesprekken tussen mensen onderling. Kenniscentrum Sport organiseert regelmatig evenementen als Kenniscafé’s, rondetafelgesprekken, congressen en expertmeetings.

Kenniscafé Sport Live!

Jaarlijks organiseert Kenniscentrum Sport 5 à 6 Kenniscafé’s Sport Live! De setting is een informele talkshow waarin de verbinding centraal staat: verbinding tussen landelijk en lokaal, verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk, verbinding tussen het 'kleine' verhaal en het 'grote' beleid.  Een greep uit de thema’s:

  • sportaccommodaties
  • bewegen in tijden van ziekte
  • jeugdzorg
  • de plus van de open club
  • binden en behouden jongeren bij sport

Kenniscafé's Sport Live! organiseren we eveneens in samenwerking met belanghebbende organisaties. Zo vond op  31 maart het Kenniscafé Sport Live! “Luister je wel??” plaats in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Onder leiding van Marcel Rözer gingen wetenschappers, beleidsmakers en praktijkmensen met elkaar in gesprek aan de hand van pittige stellingen en patiëntverhalen. Lees hier:

Heeft u een onderwerp dat u graag samen met ons in de schijnwerper wilt zetten?

Werkbezoek en Kenniscafé Sport Live! 'Slimme samenwerkingsvormen in de sport'

Op donderdag 15 september organiseerden we met Fit!vak een gezamenlijk werkbezoek inclusief een Kenniscafé Sport Live!. Dat deden we samen met de gemeente Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen.

Fitnessondernemers, beleidsmedewerkers in de zorg of bij overheid, onderzoekers, sportaanbieders en adviseurs in sport en bewegen hebben samen slimme oplossingen en samenwerkingsvormen ontdekt om lokaal meer mensen in beweging te krijgen. Een mooie mix van kennisuitwisseling, discussie, bezoeken van praktijklocaties en informele momenten. Lees het artikel dat beschrijft wat gemeenten en fitnessondernemers kunnen leren van deze succesvolle samenwerkingsvormen, bekijk een filmpje van het kenniscafe of het foto- en twitterverslag van het werkbezoek.

Congres

Op verschillende congressen zijn onze adviseurs aanwezig. Wij verzorgen key notes, workshops, zijn moderator of dagvoorzitter. Zo organiseerden we samen met het programma Revalidatie, Sport en Bewegen op 22 april 2016 het Congres Revalidatie, Sport en Bewegen. Bij het landelijke congres ‘Bewegen en activeren in de ouderenzorg’ dat in 2015 op 26 november plaatsvond, zijn wij partner, net als het congres dat op 27 juni heeft plaatsgevonden. Wij denken mee met de inhoud van het programma en vervullen onderdelen daarvan. Ook zijn wij, samen met Mulier Instituut, partner van de jaarlijkse Dag van het Sportonderzoek.

Rondetafelgesprekken Sport

In opdracht van de directie Sport van het ministerie van VWS organiseert Kenniscentrum Sport rondetafelgesprekken met een groepen experts rond thema’s als ‘Good governance’, ‘Europa, sport en integriteit’ of ‘topsport‘.

Stakeholderbijeenkomsten

Kenniscentrum Sport stemt haar beleid en activiteiten af met haar stakeholders en handelt op basis van vragen van hen en vragen uit het land. Tijdens werkveldsessies en stakeholderbijeenkomsten worden de thema’s samen bepaald, de vragen geïnventariseerd en conceptplannen voorgelegd.

Lotte Jansen

Meer weten?

Neem contact op met Lotte Jansen

Contact