Evenementen

Kennis krijgt meer waarde in ontmoetingen en gesprekken tussen mensen onderling.

Evenementen

Kennis krijgt meer waarde in ontmoetingen en gesprekken tussen mensen onderling. Kenniscentrum Sport organiseert regelmatig evenementen als Kenniscafé’s, rondetafelgesprekken, congressen en expertmeetings.

Kenniscafé Sport Live!

Jaarlijks organiseert Kenniscentrum Sport 5 à 6 Kenniscafé’s Sport Live! De setting is een informele talkshow waarin de verbinding centraal staat: verbinding tussen landelijk en lokaal, verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk, verbinding tussen het 'kleine' verhaal en het 'grote' beleid.  Een greep uit de thema’s:

  • Grenzeloos Actief in de regio
  • Bewegen en Leren
  • Sport en Good Governance
  • Sport en Vluchtelingen

Kenniscafé's Sport Live! organiseren we in samenwerking met belanghebbende organisaties. Zo vond op 12 mei 2017  het Kenniscafé Sport Live! Bewegen en Leren plaats, georganiseerd door Kenniscentrum Sport vanuit het project SMART MOVES!, in nauwe samenwerking met de Open Universiteit en het VUmc om een goed debat op te zetten.

Lees hier:

Bekijk de videocompilatie van Kenniscafé Sport Live! Bewegen en Leren.

Heeft u een onderwerp dat u graag samen met ons in de schijnwerper wilt zetten?

Congres

Op verschillende congressen zijn onze adviseurs aanwezig. Wij verzorgen key notes, workshops, zijn moderator of dagvoorzitter. Zo organiseerden we samen met het programma Revalidatie, Sport en Bewegen op 22 april 2016 het Congres Revalidatie, Sport en Bewegen. Bij het landelijke congres ‘Bewegen en activeren in de ouderenzorg’ dat in 2015 op 26 november plaatsvond, zijn wij partner, net als het congres dat op 27 juni heeft plaatsgevonden. Wij denken mee met de inhoud van het programma en vervullen onderdelen daarvan. Ook zijn wij, samen met Mulier Instituut, partner van de jaarlijkse Dag van het Sportonderzoek.

Rondetafelgesprekken Sport

In opdracht van de directie Sport van het ministerie van VWS organiseert Kenniscentrum Sport rondetafelgesprekken met een groepen experts rond thema’s als ‘Good governance’, ‘Europa, sport en integriteit’ of ‘topsport‘.

Stakeholderbijeenkomsten

Kenniscentrum Sport stemt haar beleid en activiteiten af met haar stakeholders en handelt op basis van vragen van hen en vragen uit het land. Tijdens werkveldsessies en stakeholderbijeenkomsten worden de thema’s samen bepaald, de vragen geïnventariseerd en conceptplannen voorgelegd.

Lotte Jansen

Meer weten?

Neem contact op met Lotte Jansen

Contact