Producten

Kennis en data over sport en bewegen worden op diverse verschillende en toegankelijke manieren ontsloten. U kiest voor de vorm die past bij uw vraag.

Producten

Wij hebben verscheidene producten ontwikkeld om op diverse verschillende en toegankelijke manieren kennis en data over sport en bewegen te ontsluiten. U kiest voor de vorm die past bij uw vraag.

Alles over sport

Of u nu wilt weten welke oefeningen u kunt doen als u een blessures hebt, hoe sport en zorg kunnen samenwerken om overgewicht tegen te gaan, welke subsidies er allemaal zijn. Hier bent u op de juiste plek. En vindt u geen antwoord? Stel dan gerust uw vraag aan de vele bezoekers en ons! Deze website is ontwikkeld door het Kenniscentrum Sport in opdracht van het ministerie van VWS, in samenwerking met Mulier Instituut, NOC*NSF, RIVM, SCP, TNO, VeiligheidNL, Vereniging Sport en Gemeenten en Vereniging voor Sportgeneeskunde. Benieuwd? Ga naar de website www.AllesoverSport.nl.

Kennisbank Sport & Bewegen

Kennisbank Sport & Bewegen is de bibliotheek met publicaties op het brede terrein van sport en bewegen. Het betreft hier publicaties sport als doel en sport als middel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Door deze kennis te bundelen ontstaat een krachtige informatiebron waarmee het werkveld bediend wordt. De informatie wordt aan publiek beschikbaar gesteld via de websites van diverse organisaties. Deze unieke samenwerking stelt de organisaties in staat om relevante (verzamelde) kennis te bundelen en eenduidig te presenteren richting werkveld. Het zorgt voor efficiency en betere kwaliteit van de gevonden informatie.

Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut en de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) hebben hun krachten gebundeld en gezamenlijk de Kennisbank Sport & Bewegen ontwikkeld. Ook Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zijn daarbij aangesloten. Alle organisaties spannen zich in om kennis over sport en bewegen te ontwikkelen en te verspreiden naar het werkveld, ieder vanuit zijn eigen specifieke invalshoek en opdracht. Kenniscentrum Sport plaatst publicaties die relevant zijn voor de hele breedte van het werkveld. Mulier Instituut concentreert zich op onderzoekspublicaties (boeken, rapporten, artikelen) op het brede terrein van sport en bewegen. De KVLO richt zich primair op publicaties op het gebied van het bewegingsonderwijs en de relaties daarvan met buitenschoolse sport en bewegen.

Publicaties zoeken

Publicaties zijn te doorzoeken via de websites van:

Multifunctionele accommodatie – startup tool

Deze MFA Startup tool is een hulpmiddel bij het opstarten van een proces dat moet leiden tot realisatie van een multifunctionele accommodatie. De tool is speciaal bedoeld voor projectleiders, voor toekomstige huurders/gebruikers van de accommodatie en andere belanghebbenden. Alle belanghebbenden in het proces verkrijgen inzicht in welke fase het project zich bevindt. De applicatie helpt bij het definiëren van de functies en gebruik van het gebouw. Met de tool kunnen investeringskosten en exploitatiekosten van de accommodatie berekend worden. Tevens biedt deze inzicht in het gebruiksrooster van binnensportaccommodaties en/of zwembaden als die onderdeel uitmaken van de MFA. De tool omvat de volgende mogelijke functies van een MFA: basisonderwijs, binnen- en buitensport, zwemmen, horeca, bso, zorg en welzijn.

Sport- en beweeginterventies

Op zoek naar sport- en beweegaanbod om lokaal in te zetten? Hier vindt u een breed aanbod aan verschillende interventies. Wilt u zich daarbij specifiek concentreren op ‘wat werkt’? Wij hebben alvast voor u gefilterd op erkende interventies. Dit zijn aanpakken die goed zijn beschreven, theoretisch zijn onderbouwd en waarvan ervaringen van deelnemers en uitvoerders zijn getoetst.

Sportsubsidie database, vind subsidie

De database Sportsubsidie biedt een overzicht van alle subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen, gemeenten, welzijnsinstellingen, onderwijs en andere organisaties die iets met sport en bewegen doen. Op de vele vragen over sponsoring en subsidies van sportverenigingen is het antwoord in deze Sportsubsidie database te vinden. Kenniscentrum Sport heeft een gedeelte van een grotere database ontsloten op de voor de sport, relevante domeinen: 1. gezondheid/welzijn 2. onderwijs, ontwikkeling en 3. sport, recreatie en bewegen. In ons artikel op AllesoverSport “vind de sportsubsidie voor jouw sportvereniging” staat de uitleg, maar u kunt natuurlijk ook direct naar de database Sportsubsidie gaan. Na registratie kunt u direct inloggen in de database.

Overzicht Sport en bewegen in verkiezingsprogramma’s

Interactieve infographic geeft inzicht en overzicht. Kenniscentrum Sport heeft de aandacht voor sport en bewegen in de partijprogramma’s voor de Tweede Kamer-verkiezingen 2017 geanalyseerd. Wie wil stemmen voor de sport – of wil lobbyen voor een specifiek thema – heeft nu het inzicht én het neutrale overzicht: Sport en bewegen in verkiezingsprogramma’s.