• Active living (2017)

  the role of the primary school environment on children's physical activity and sedentary behavior

  Active living : the role of the primary school environment on children's physical activity and sedentary behavior

  Een gebrek aan fysieke activiteit en een toename aan sedentair gedrag zijn wereldwijd en ook in Nederland groeiende problemen bij kinderen. Onvoldoende fysieke activiteit en teveel sedentair gedrag hebben een relatie met een breed scala aan gezondheidsproblemen, maar worden ook in relatie gebracht met mentale en cognitieve problemen. Deze problemen hebben een directe invloed op het welbevinden van kinderen en de ziektelast die deze kinderen dragen, zowel op korte termijn, maar zeker tijdens latere fases in het leven. In het kader van gezondheidsbevordering verdient het stimuleren van fysieke activiteit en het verminderen van sedentair gedrag daarom hoge prioriteit. De studies beschreven in dit proefschrift hebben betrekking op de relatie die de basisschoolomgeving heeft op de hoeveelheid fysieke activiteit en sedentair gedrag van kinderen in de leeftijd 8 tot 12 jaar. Een aantal van deze studies beschrijft welk effect aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving van basisscholen hebben op de fysieke activiteit en het sedentair gedrag van basisschoolleerlingen. Deze aanpassingen zijn ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in het kader van het Active Living project. Het hoofddoel van dit proefschrift was de invloed van de schoolomgeving op de hoeveelheid beweging van kinderen te bestuderen en in het bijzonder indicaties en aanbevelingen te geven hoe aanpassingen in deze schoolomgeving kunnen bijdragen aan meer fysieke activiteit en een vermindering van sedentair gedrag van kinderen in deze leeftijdscategorie.  

  Auteur(s) : Dave Van Kann
  Jaar: 2017
  Plaats: Maastricht
  Uitgever(s): Maastricht University
  Collatie: 184 p. bijl. ISBN: 9789461596642
  Mediumsoort: Proefschrift/oratie
  Trefwoord(en): beweegstimulering, gezonde leefstijl, jeugd, kinderen, leefomgeving, leerlingen, lichaamsbeweging, primair onderwijs, proefschriften, sedentair gedrag
  Literatuurverwijzing: Kann, D.H.H. van (2017). Active living: the role of the primary school environment on children's physical activity and sedentary behavior. Maastricht: Maastricht University.