• Agenda topsport en evenementen 2025 (2018)

  uitgangspunten en opgaven in het Amsterdamse topsportbeleid

  Agenda topsport en evenementen 2025

  Deze agenda geeft op hoofdlijnen de gemeenschappelijke agenda weer van de gemeente Amsterdam en haar uitvoeringspartner Topsport Amsterdam. Binnen dit afsprakenkader vallen ook de afspraken over hun Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO), de nationale en regionale samenwerking op het gebied van talentontwikkeling en topsportevenementen, afstemming in de G5, met sportbonden etc.. We geven aan de hand van de relevante speerpunten uit de Sportvisie achtereenvolgens weer, in welke context het topsportbeleid vorm krijgt en waar we de komende tijd accenten leggen.

  Jaar: 2018
  Plaats: Amsterdam
  Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
  Collatie: 6 p.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeenten, sportbeleid, topsport, topsportbeleid
  Literatuurverwijzing: (2018). Agenda topsport en evenementen 2025: uitgangspunten en opgaven in het Amsterdamse topsportbeleid. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.