• Armoedesignalement 2013 (2013)

  Armoedesignalement 2013

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De ontwikkeling van het armoedepercentage wordt beschreven voor de totale bevolking en de belangrijkste risicogroepen. Ook de spreiding van armoede over gemeenten en de mate waarin mensen zelf aangeven armoede te ervaren, komen aan bod.

  Organisatie(s), Auteur(s) : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
  Jaar: 2013
  Plaats: Den Haag
  Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
  Collatie: 89 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789037706895
  Mediumsoort: Jaarboek
  Trefwoord(en): Nederland, armoede, maatschappelijke ontwikkeling
  Literatuurverwijzing: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), & Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2013). Armoedesignalement 2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Mulier instituut ALGE-0046-2 Beschikbaar
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl