• Arrangementenwaaier (2012)

  De Arrangementenwaaier is een combinatie van de kantelingscirkels (eigen kracht, sociale netwerk, collectieve algemene voorzieningen, individuele voorzieningen) en de levensdomeinen, die de zelfredzaamheid van de (kwetsbare) burger bepalen.

  Dit instrument wordt ingezet bij het bepalen van ondersteuningsarrangementen, b.v. door sociale wijkteams en Wmo-medewerkers, maar ook als inspiratiebron bij het ontwikkelen van nieuwe ”gekantelde” arrangementen in het sociale domein en als analyse-instrument voor beleidsontwikkeling in het sociale domein.

  Website: http://arrangementenwaaier.nl/
  Jaar: 2012
  Mediumsoort: Website
  Trefwoord(en): burgerparticipatie, gemeentelijk beleid, wmo
  Literatuurverwijzing: (2012). Arrangementenwaaier.