• Belevingswaardenmonitor nota ruimte 2009 (2010)

  eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad

  Belevingswaardenmonitor nota ruimte 2009 : eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad

  In de Belevingswaardenmonitor 2009 is de beleving en de waardering van het buurtgroen en het groen in de wijdere leefomgeving onderzocht. Ook is gekeken of er veranderingen zijn ten opzichte van de nulmeting van de Belevingswaarden monitor in 2006. Ruim 70.000 mensen namen deel aan het enquêteonderzoek uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de enquêteresultaten blijkt dat Nederlanders gemiddeld (zeer) tevreden zijn over hun woonomgeving en het buurtgroen. Het groen in de wijdere leefomgeving krijgt een 7,6 als rapportcijfer. Hoeveelheid en bereikbaarheid van het groen zijn hiervoor belangrijke verklarende factoren. Waardering en gebruik van het (biirt)groen is in de G31gemeenten lager dan in de rest van Nederland. Ten opzichte van de meting in 2006 is de tevredenheid over het buurtgroen licht afgenomen, maar denkt men positiever over de hoeveelheid groen in de wijdere leefomgeving. Ook zijn in 2009 minder activiteiten in het groen in de wijdere leefomgeving ondernomen.

  Auteur(s) : Tineke de Boer, Mirjam de Groot
  Jaar: 2010
  Plaats: Wageningen
  Uitgever(s): Alterra Wageningen UR
  Collatie: 60 p. bijl. fig. Met lit. opg Wotrapport
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): beleving, buurten, groene ruimte, groenvoorziening, leefomgeving, monitors
  Literatuurverwijzing: Boer, T.A. de, & Groot, M. de (2010). Belevingswaardenmonitor nota ruimte 2009: eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad. Wageningen: Alterra Wageningen UR.