• Beweeg je mee? 2017-2021 (2017)

  gemeente Smallingerland

  Beweeg je mee? 2017-2021

  Voor de komende vier jaren is nieuw beleid geformuleerd, waarbij is ingezoomd op het gemeenschappelijke belang van bewegen en welke raakvlakken dat heeft met aangrenzende beleidsterreinen. Sport is één van de kaders waarbinnen beweegaanbod wordt gerealiseerd. Het nieuwe beleidsplan richt zich op het in standhouden en faciliteren van sport, zoals in de laatste jaren gedaan en gerealiseerd is. Het nieuwe beleidsplan vult dit aan meer vanuit het belang van bewegen. Hierdoor wordt meer gesproken over wat “sport als middel” betekent voor de burger en wordt de focus extra gelegd op het belang van bewegen vanuit een breder maatschappelijk perspectief.

  Auteur(s) : F. Schmitz
  Jaar: 2017
  Plaats: Drachten
  Uitgever(s): Gemeente Smallingerland
  Collatie: 36 p. bijl.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeenten, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: Schmitz, . (2017). Beweeg je mee? 2017-2021: gemeente Smallingerland. Drachten: Gemeente Smallingerland.