• Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013 (2017)

  Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013

  In dit onderzoek staat de borging centraal van de 339 Sportimpulsprojecten die in 2012 en 2013 zijn gestart: wat is er nog over van de Sportimpulsprojecten uit ronde 2012 en 2013 na afloop van de tweejarige projectperiode? Hierbij is gekeken naar verschillende aspecten van borging, namelijk de borging van opgezette sport- en beweegactiviteiten, financiën, opgezette samenwerkingsverbanden, structurele sport- en beweegdeelname van deelnemers en opgedane kennis en expertise. Data zijn verzameld via een online enquête onder de hoofdaanvragers en verdiepende interviews met projecten die zijn voortgezet en die zijn gestopt. Samengevat is de Sportimpuls voor de meeste ondervraagde projecten een echte ‘impuls’ geweest, waardoor nieuwe samenwerkingsverbanden zijn opgezet, nieuw sport- en beweegaanbod is gerealiseerd en kennis en ervaringen zijn opgedaan met het opzetten en uitvoeren van het project. Dit zijn zaken, die zonder deze ‘impuls’, niet van de grond zouden zijn gekomen. Voor de meeste ondervraagde projecten zijn (een deel van) de opgezette activiteiten en samenwerkingsverbanden gecontinueerd. Daarnaast heeft grotendeels borging van kennis en expertise plaatsgevonden. Een gebrek aan borging van financiën is de belangrijkste reden voor het niet continueren van activiteiten. Verder blijft de borging van de sport- en beweegdeelname van, met name kwetsbare doelgroepen, achter. Samenwerkingsverbanden die voor alle betrokken partijen wat opleveren, planmatig en vraaggericht werken én enthousiaste projectleiders, uitvoerders en deelnemers bevorderen de borging van de activiteiten. 

  Auteur(s) : Linda Ooms, Vera Scholten, Caroline van Lindert
  Jaar: 2017
  Plaats: Utrecht
  Uitgever(s): Mulier Instituut
  Collatie: 42 p. bijl.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): borging, sport en bewegen in de buurt, sportbeleid, sportimpuls
  Literatuurverwijzing: Ooms, L., Scholten, V., & Lindert, C. van (2017). Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013. Utrecht: Mulier Instituut.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Mulier instituut SPBELE-TB-0021 Beschikbaar
  Mulier instituut BIEB-487 Wordt niet uitgeleend
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl